Kompostlanabilir Ürünler İçin Yasal Düzenlemeler Var mı?

Kompost kontaminasyonu ile başa çıkmak maliyetli ve çevre için tehlikeli bir durumdur. Kompostlanabilir ambalaj, tıpkı kompostlanamayan benzerleri gibi yaygınlaşmaktadır, ancak üzerinde bir etiket taşımıyorsa birini diğerinden ayırt etmek kolay değildir.

Kompostlanabilir Ürünler İçin Yasal Düzenlemeler Var mı?

Gözetim olmadan, belirsiz sürdürülebilirlik iddiaları, hem bireysel tüketiciler için hem de kompost sektörü için, kompostlanabilir ürünleri tanımlamayı zora sokmaktadır.

Kompostlanabilir ambalajlar için netlik ve standartların olmaması, ürünlerini veya ambalajlarını nasıl atacaklarından emin olamayan tüketiciler için ciddi bir problemdir. Uygun yasal düzenlemeler ve denetim uygulamalarının belirlenmiş ve biliniyor olması gerekmektedir.

Sürdürülebilir ürünlere olan güveni arttırmak ve kompostlayıcıların kompostlanabilir ve kompostlanamaz olanı kolayca tanımlamasına yardımcı olmak için katı etiketleme uygulamaları gereklidir. Bazı ülkelerde bu amaçla yasal düzenlemeler çıkarılmaya başlanmıştır.

Kompostlanabilir ürünler ve ambalajların etiketlemesine yönelik yasal düzenlemeler yeni yeni çıkarıldığı için, üretici firmalar uygulama konusunda henüz tam olarak emin değildir. Kompostlanabilir bir ürün test edilmiş ve belgelendirilmiş olsa bile, yanlış etiketlenmiş bir ürünün kullanıcıları onu hangi çöp kutusuna koyacaklarını bilememektedir. Diğer yandan kompost yapan firmalar da bunun bir kirletici olup olmadığını emin olamamaktadır.

Genel olarak kompostlanabilirlik iddiaları, doğrudan ve net bir şekilde ürün ambalajı üzerine basılmalı veya kompostlanabilir çıkartmalar kullanılmalıdır.

ABD’de Biyobozunur Ürünler Enstitüsü (BPI), firmaların yasalara, düzenlemelere ve sürdürülebilirlik uygulamalarına uymasına yardımcı olacak kriterler belirlemektedir. Bu arada yasal düzenlemelere esas olan uluslararası standartlar da yayınlanmaktadır. Örneğin büyük ölçekli tesislerde kompostlanması amaçlanan ürünler, ASTM D6400 veya ASTM D6868 veya EN 13432, ISO 17088 ve BNQ 9011-911/2007 standartlarını karşılamak zorundadır.

Ülkemizde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2015 yılında, bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan veya işletmelerden kaynaklanan biyobozunur atıklara yönelik Kompost Tebliği yayınlamıştır. Bu tebliğ, bu tür atıklarla ilgili olarak şu hususları düzenlemektedir:

  • Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı toplanarak yönetiminin sağlanması
  • Geri kazanımının sağlanarak düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek miktarın azaltılması
  • Kompost tesislerinin teknik kriterlerinin belirlenmesi
  • Kompost tesislerinden elde edilen ürünlerin kalite kriterlerinin belirlenmesi

Söz konusu tebliğe göre biyobozunur atıklar, park, bahçe ve evler ile lokantalar, satış noktaları, gıda üretim ve benzeri tesislerden kaynaklanan oksijenli veya oksijensiz ortamda bozunmaya uğrayabilen atıklardır.

Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler