Sertifikalı Kompostlanabilir Ürünler Ne Anlama Geliyor?

Biyolojik olarak parçalanabilen plastikler ilk olarak 1980’li yılların sonlarında piyasaya sürülmüştür ve o tarihten bu yana, iddialar ve ürün performansı konusunda kafa karışıklığı ve şüphecilik hep devam etmiştir.

Sertifikalı Kompostlanabilir Ürünler Ne Anlama Geliyor?

Bu tür malzemeler çevre dostu olarak lanse edilmesine rağmen, biyolojik olarak parçalanabilen bazı plastik ürünler, ilk zamanlar, beklendiği gibi biyolojik olarak parçalanmamıştır. Buna rağmen bu malzemeleri üreten firmalar, bilimsel temele dayanan hiçbir test yöntemi ve standardı bulunmamasına rağmen, biyolojik olarak parçalanabilir iddiasında bulunmuşlardır.

Ancak günümüzde durum artık değişmiştir. 2002 yılından sonra, bir malzemenin biyolojik olarak bozunacağı ve sentetik kalıntı bırakmayacağı, bilimsel olarak kanıtlanmıştır ve yeni test yöntemleri ve sertifikasyon programları geliştirilmiştir.

İlk yayınlanan biyolojik olarak parçalanabilir malzeme standartları, Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından geliştirilen şu standartlar olmuştur:

  • ASTM D6400-19 Belediye veya endüstriyel tesislerde aerobik olarak kompostlanacak şekilde tasarlanan plastiklerin etiketlenmesine ilişkin standart şartname
  • ASTM D6868-21 Belediye veya endüstriyel tesislerde aerobik olarak kompostlanacak şekilde tasarlanmış kağıt ve diğer yüzeylerle kaplama veya katkı maddeleri olarak plastik ve polimerleri içeren nihai ürünlerin etiketlenmesine ilişkin standart şartname

ASTM D6400-19 standardı, belediye ve endüstriyel aerobik kompostlama tesislerinde kompostlaştırılmak üzere tasarlanmış plastikleri ve plastikten yapılmış ürünleri kapsar. Bu standardın içerdiği özellikler, plastiklerin ve plastikten yapılan ürünlerin, bilinen kompostlanabilir malzemelerle karşılaştırılabilir bir oranda biyolojik bozunma dahil olmak üzere, tatmin edici bir şekilde kompost yapıp yapmayacağını belirlemek için gerekli olan özelliklerdir.

ASTM D6868-21 standardı ise, biyolojik olarak parçalanabilen bir plastik film veya kaplamanın kompostlanabilir alt tabakalara eklendiği ve tüm ürünün kompostlaştırılmak üzere tasarlandığı, malzemelerin ve ambalaj dahil ürünlerin etiketlenmesi için gereklilikleri açıklamaktadır. Esasen bu standart, tatmin edici bir şekilde kompost yapmak için, üründe şu özellikleri aramaktadır: kompostlama sırasında uygun parçalanma, yeterli düzeyde doğal biyolojik bozunma ve kompostların bitki büyümesini destekleme kabiliyeti üzerinde bir olumsuz etkisi yapmaması.

Bugün artık biyolojik olarak parçalanabilir malzemeler konusunda, mevcut ürünlerin işlevselliğine sahip, ancak büyük bir tesiste kompostlandığında hiçbir kalıntı bırakmadan tamamen ve güvenli bir şekilde biyolojik olarak parçalanacak plastiklerin olduğu noktaya gelinmiştir.

Kuruluşumuz, belgelendirme ve etiketleme çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir, ayrıca eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.