Neden C-Label Sertifikası Almalıyım?

C-Label kompostlanabilir sertifikasyon işareti, tüketiciler, son kullanıcılar ve kompostlayıcılar için, bir ürün veya paketin kompostlanabilir olup olmadığını belirten üçüncü taraf doğrulamasını gösterir. 

Neden C-Label Sertifikası Almalıyım?

C-Label Sertifikasyonu, kompostlanabilir bir ürün için kullanım ömrü sonu fırsatını gösterir. Kompostlanabilir sertifikasyon programı, üreticilere ürün tasarlamada, hangi bileşenleri kullanabileceklerini anlamada ve tüketicilerin ve kompostçuların güvenebileceği bağımsız bir kompostlanabilirlik iddiasında bulunma konusunda rehberlik eder. 

C-Label Sertifikasyonu, tüketicilerin bir ürünün kompostlanabilir olduğunu ve programların olduğu yerlerde yiyecek artıkları ile yönlendirilebileceğini belirlemelerine ve güvenmelerine yardımcı olur. 

Kompostçılar, gıda artıkları ve bahçe kırpıntıları ile karıştırılan sertifikalı ürünlerin düzenli kompostlama işlemi sırasında bozulacağını ve kompost kalitesini olumsuz etkilemeyeceğini belirleyebilir ve güvenebilir.  

C-Label Sertifikasyon süreci titizdir ve ürünlerin ticari bir kompostlama tesisinde güvenli bir şekilde toprağa geri döndürülebilmesini sağlar. Bu, ASTM standartlarına göre test edilerek, kanserojenler ve florlu kimyasallar üzerinde ek kısıtlamalar uygulanarak yapılır. Testler, tam bağımsız ve gerekli akreditasyonlara sahip onaylı laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Gerekli testlerden başarıyla geçen ürünlere C-Label Sertifikasyon belgesi sunulur.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.