Kompost Sertifikası Nedir?

Çevrecilerin oldukça çok bilinen bir söylemi vardır: biz yerküreyi atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık. Bu demektir ki gelecek nesillerin de yerkürenin kaynaklarına ulaşmak ve kullanmak hakkları var. O zaman onları düşünerek kaynakları korumak ve tüketmek sorumluluğumuz bulunmaktadır.

Kompost Sertifikası Nedir?

Endüstriyel evsel olarak kompost yapmak ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır ve çok isabetli bir karardır. Ancak bir çözümün etkili olması için atık sorununun tamamını ele alması gerekir. Bugün yetkili kuruluşlar, uygulanabilir çözümler sunmak için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Buna rağmen farklı sektörlerden, tek kullanımlık plastiğin uygun bir alternatifi olarak kompostlanabilir torbaları benimseme konusunda çeşitli olumsuz görüşler ileri sürülmektedir. En yaygın nedenler şu şekilde sıralanabilir:

  • Kompostlanabilir torbaları oluşturan teknoloji hakkında bilgi eksikliği
  • Biyolojik olarak parçalanabilir ve kompostlanabilir süreçler arasındaki farklar
  • Temel sertifikalar hakkında bilgi eksikliği
  • Plastik katkı maddelerinin çeşitliliği ve karmaşıklığı
  • Kompostlama ile başa çıkmak için belli bir altyapı eksikliği
  • Eğitim eksikliği
  • Yumuşak plastik geri dönüşüm programında kirleticiler sorunu

Bunlar geçerli nedenlerdir, ancak çözümsüz değildir. Göstergeler, hem tek kullanımlık hem de çok amaçlı kompostlanabilir torbaların neredeyse günlük yaşamın bir parçası haline geleceğini göstermektedir.

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme programı, bu konudaki çabaları destekleyen bir programdır. Bu sayede tüketicilerin bilgilendirilmiş kararlar almalarına yardımcı olunmaktadır. Tüketiciler artık daha bilinçlidir ve bugün ve gelecekte bazı şeylerin farkında olmak istemektedir. Kuruluşumuz çevrenin korunması konusunda sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Karar verme süreçlerinde tüketiciler, biyoplastiklere geçiş yapmak için emin olmak ve doğru seçim yapmak istemektedir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.