Kompost Sertifikası Almak İçin Hangi Testler Gereklidir?

Gelişmiş laboratuvarlarda, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanmış birçok standartta tanımlanan çok sayıda test, analiz ve ölçümler gerçekleştirilmektedir. Bunlarla sınırlı olmamak koşulu C-Label (Compost Labeling) kompost sertifikası almaya yönelik birkaç test örneği şunlardır:

Kompost Sertifikası Almak İçin Hangi Testler Gereklidir?
 • TS EN 14046 Ambalajlama - Kontrollü kompostlama şartlarında ambalaj malzemelerinin nihai aerobik biyoparçalanabilirliğinin ve bozunmasının değerlendirilmesi - Açığa çıkan karbon dioksidin analizi metodu
 • TS EN ISO 17556 Plastikler - Respirometre ile oksijen ihtiyacının veya açığa çıkan karbondioksit miktarının ölçülmesiyle plastik malzemelerin topraktaki en çok biyobozunabilirliğinin tayini
 • TS EN ISO 11266 Toprak kalitesi - Aerobik şartlar altındaki toprakta organik kimyasal maddelerin biyolojik parçalanabilirliği ile ilgili laboratuvar deneyleri kılavuzu
 • TS EN ISO 14851 Plastik malzemelerin sulu ortamda nihai aerobik biyolojik parçalanabilirliğinin tayini - Kapalı bir solunum ölçme cihazında oksijen ihtiyacının ölçülmesi yöntemi
 • TS EN ISO 14852 Plastik malzemelerin sulu ortamda nihai aerobik biyolojik parçalanabilirliğinin tayini - Açığa çıkan karbondioksitin analizi yöntemi
 • TS EN ISO 9408 Su kalitesi - Kapalı bir respirometrede oksijen ihtiyacının tayini yoluyla sulu ortamdaki organik bileşiklerin nihai aerobik biyoparçalanabilirliğinin değerlendirilmesi
 • TS EN ISO 9439 Su kalitesi - Sulu ortamda organik bileşiklerin nihai aeorobik biyoparçalanabilirliğinin değerlendirilmesi - Açığa çıkan karbondioksitin tayin deneyi
 • TS EN ISO 16929 Plastik - Pilot ölçekli bir testte plastik malzemelerin tanımlı kompostlama koşulları altında parçalanma derecesinin belirlenmesi
 • TS EN 14045 Ambalajlama - Tanımlanmış kompostlama şartlarında uygulamalara yönelik deneylerle ambalaj malzemelerinin bozunmasının değerlendirilmesi
 • TS EN ISO 20200 Plastikler - Laboratuvar ölçekli deneyle benzeştirilmiş bozunma şartları altında plastik malzemelerin parçalanma derecesinin tayini
 • ASTM D5338-15 Termofilik sıcaklıkları içeren kontrollü kompostlama koşulları altında plastik malzemelerin aerobik biyobozunmasını belirlemek için standart test yöntemi
 • ASTM D5988-18 Topraktaki plastik malzemelerin aerobik biyobozunmasını belirlemek için standart test yöntemi
 • ASTM D6691-17 Deniz ortamında plastik malzemelerin aerobik biyobozunmasını tanımlanmış mikrobiyal konsorsiyum veya doğal deniz suyu inokulumu ile belirlemek için standart test yöntemi

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.