Biyobozunurluk ve Kompostlanabilirlik Sertifikaları Nedir?

Sürdürülebilir ürünler dünyasında, bir ürünün kompostlanabilir olması ya da biyolojik olarak parçalanabilir olması hep merak uyandırmaktadır. Bu kavramlar, dünyadaki her yer için mi geçerli, yoksa belli ve kontrollü bir ortam için mi geçerli? Ürünün kendisi için mi yoksa ambalajı için mi söz konusu? Kompostlanabilir veya sürdürülebilir bir ürünün sertifikalandırılması ne anlama gelir?

Biyobozunurluk ve Kompostlanabilirlik Sertifikaları Nedir?

Aslında sürdürülebilirlik iddiaları, bilim tarafından desteklendiği ve tarafsız, bağımsız ve saygın bir üçüncü taraf kuruluş tarafından onaylandığı zaman anlam kazanmaktadır. Sertifikalar, müşterilere ve rakiplere, ürünlerin çevreye zararlı olmadığını ve gerçekten faydalı bir ürün yaratmak için çaba harcandığını kanıtlayan belgelerdir. Ürünler sadece üretici firma tarafından değil, bilimsel kanıtlar ve tarafsız bir kuruluşun onayı ile desteklenmiş olmaktadır.

Ancak, test ve sertifikasyon süreci çoğu zaman uzun sürmekte ve test sonuçları çok küçük bir oranda olsa bile hedefi şaşarsa, tüm araştırma ve tasarım sürecinin baştan başlaması gerekir. Bu ise daha fazla zaman ve para yatırımı yapılması anlamına gelir. Ancak sonuçlar buna değmekte ve müşterilere doğru nedenlerle bu sektörde faaliyet gösterildiği kanıtlanmış olmaktadır.

Kompostlanabilir ürünler için dünya çapında geçerli test standartları, Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) ve Avrupa standartları (EN) başta olmak üzere dünya çapında çeşitli kuruluşları tarafından geliştirilmiştir. Birçok test standardının farklı ülkelerde karşılık gelen versiyonları bulunmaktadır. Örneğin, ASTM D6400 standardı, biyoplastik malzemelerin endüstriyel kompostlaştırılması süreci için EN 13432 standardı ile eşdeğerdir ve sertifika veren kuruluşlar eşdeğer test sonuçlarını tanımaktadır.

Kompostlanabilirlik ve biyolojik olarak parçalanabilirlik sertifikaları dünyası gittikçe genişlemektedir. Hergün yeni malzemeler piyasaya sürülmekte ve bu yeni ürün ve malzemelerin sürdürülebilirliğini garanti altına almak için yeni sertifikasyon şemaları ve test standartlarına duyulan ihtiyaç artmaktadır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.