ASTM D6868-21 Standardı

Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından geliştirilen ASTM D6828 standardı, biyolojik olarak parçalanabilen bir plastik film veya laminasyon veya doğrudan kağıda ekstrüzyon yoluyla uygulanan bir kaplamanın, belediye ve endüstriyel aerobik kompostlama tesislerinde kompostlanabilir substratlara eklendiği ve tüm ürün veya ambalaj dahil paketin kompostlaştırılmak üzere tasarlandığı malzemelerin ve ürünlerin etiketlenmesine yönelik gereklilikleri kapsamaktadır.

ASTM D6868-21 Standardı

Ancak bu standart, ürünün içeriğini veya kompostlanabilirlik veya biyolojik olarak bozunabilirlik açısından performansını içermemektedir. Bu standardın tam ismi şu şekildedir: ASTM D6868-21 Belediye veya endüstriyel tesislerde aerobik olarak kompostlanmak üzere tasarlanmış kağıt ve diğer yüzeylerle kaplama veya katkı maddeleri olarak plastik ve polimerleri içeren son ürünlerin etiketlenmesine ilişkin standart şartname.

Standardın uygulanmasında tatmin edici bir şekilde kompost yapmak için, ürün şu üç özellikten birini göstermek zorundadır:

  • Kompostlama sırasında uygun parçalanma
  • Yeterli düzeyde doğal biyolojik bozunma
  • Kompostların bitki büyümesini destekleme yeteneği üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmaması

Bu standart, plastik film veya polimerlerin laminasyon, ekstrüzyon veya karıştırma yoluyla alt tabakalara dahil edildiği plastik veya polimerleri içeren son maddeleri kapsamaktadır ve nihai ürünün tamamı endüstriyel kompostlama tesislerinde aerobik koşullar altında kompostlaştırılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu standart, kaplama veya bağlayıcı olarak plastik veya polimer kullanan son maddelerin aerobik endüstriyel kompostlaştırma tesislerinde kompostlanabilir olarak etiketlenmesi için gereklilikler sunmaktadır.

Bu standartta sunulan özellikler, plastikleri ve polimerleri kaplama veya bağlayıcı olarak kullanan ambalaj dahil son maddelerin en yüksek maksimum verimin öncelikli olduğu ve ara aşamaların olduğu büyük ölçekli aerobik endüstriyel kompostlamada tatmin edici bir şekilde kompost yapıp yapmayacağını tespit etmek için gerekli olan özelliklerdir. Plastik biyobozunma, estetik nedenlerle son kullanıcı tarafından görülmemelidir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.