Kurumsal

Kuruluşumuz, kompostlanabilir ürün ve malzemelerin, gerçek bir döngüsel yaşam döngüsü sağlamaları ve sürdürülebilirliklerini korumaları için çaba sarfetmektedir.

Kurumsal

Kompostlama, yıllar içinde giderek daha fazla kabul gören bir atık işleme türüdür. Bu süreç organik atık bileşenlerinin doğal biyolojik ayrışmasından oluşur ve çeşitli mikroorganizma türlerini içerir. Bu organik kalıntılar toprağı yeniden oluşturmakta ve önemli bir gübreleme alternatifi olmaktadır.

Uluslararası alanda kompostlamanın bu kadar önemli olmasının  onlarca sebebi vardır. Kompostlama toprağı zenginleştirir, nemi muhafaza eder ve bitki hastalıklarını ve zararlıları bastırmaya yardımcı olur. Kimyasal gübre gereksinimini azaltır.

Besinlerle dolu zengin bir malzeme olan humus oluşturmak için organik maddeleri parçalayan faydalı bakteri ve mantarların üretimini teşvik eder. Daha yüksek tarımsal ürün verimini teşvik eder.

Ve muhakkak ki çok önemli olan, düzenli depolama (çöplük) alanlarından metan emisyonlarını ve karbon ayak izini azaltır. Bu nedenle hem evsel hem de endüstriyel kompostlama çalışmaları giderek yayılmaktadır.

Bu bağlamda C-Label belgelendirme ve etiketlendirme sistemi, mevcut seçenekleri desteklemek veya değiştirmek için alternatif bir organik atık toplama ve bertaraf sistemi getirmektedir.

Kuruluşumuz, çok sayıda test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerinde yerli ve yabancı standartlara ve yasal düzenlemeler ile belirlenen esaslara uymakta ve talepte bulunan firmalara, güvenilir ve tarafsız davranmaktadır. Eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik donanıma sahip kuruluşumuz, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.