Ticari Kompostlama

Ticari Kompostlama, kompostlanabilir ürün standartlarına uygun olan ve bu kapsamdaki uluslararası kriterleri karşılayan ürünleri tanımlamak için kullanılabilir. Bu ürünler, poşetler ve ambalajlar, kompost etiketi ile onaylanırlar.

Ticari Kompostlama

C-Label kompostlanabilir ürün sertifikasyon programı, ticari kompostlaştırmaya uygun biyobozunur plastiklere ve benzeri ambalaj ürünlerine uygunluk iddialarını doğrulamak isteyen kurum ve kuruluşları kapsar. 

C-Label programının kriterleri, biyobozunurluğu, biyolojik arıtma sırasında parçalanmayı, biyolojik arıtma prosesi üzerindeki etkisini ele alarak plastiklerin kompostlanabilirliğini veya anaerobik biyobozunmasını belirlemek için gereksinimleri ve prosedürleri belirtir.

Endüstriyel veya ticari olarak kompostlanabilir olarak etiketlenen bir ürün, faydalı kompost haline dönüştürülebilmesi için daha yüksek sıcaklıklar ve özel olarak formüle edilmiş mikrobiyal koşullar gerektirmektedir.

Bu standart, belediye veya ticari kompostlama tesisleri gibi tesislerde kullanılmak üzere, plastikten yapılmış malzeme veya ürünlerin 'kompostlanabilir' olarak etiketlenmesine izin vermek için bir temel sağlar.

Uluslararası kabul gören standartların gerekliliklerine uygun olarak tamamen biyolojik olarak parçalanabilen sertifikalı kompostlanabilir ürünlere sahip olmak, ticari kompostlamada tüketicilere ve organik geri dönüştürücülere, ürünlerin verimli çalışan sistemlerde tamamen biyolojik olarak bozunacağına dair güvence verir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.