Kompostlanabilir ve Geri Dönüşümlü İçerikler

Tüketiciler, çevreyi koruyan ambalajlar talep etmektedir. Geri dönüştürülebilir, kompostlanabilir, biyolojik olarak parçalanabilir ambalajlar. Bunların hepsi bir tür yenilenebilir kaynak için gerekliliklerdir.

Kompostlanabilir ve Geri Dönüşümlü İçerikler

Sürdürülebilirlik ile ilgili bugün ortalıkta dolaşan kavramlar arasında, muhtemelen en çok kullanılanı ve en farklı olanı, geri dönüştürülebilirdir. Geri dönüşüm, en basit şekilde aynı malzemeden yeni bir şey yapmak olarak tanımlanır. Geri dönüştürülebilir fikri, aynı nesne olsun ya da onu orijinal durumuna geri getirip yeniden kullanılması olsun, bir malzeme için başka bir kullanım imkanı yaratmaktır. Bu kavram, metaller, plastikler ve kağıtlar gibi birçok malzeme için geçerlidir ve bazen sürdürülebilir bir ürün için bu malzemelerin tamamını kapsar.

Kompostlanabilir kavramı, bir şeyi yeniden kullanmak yerine parçalanmasına izin vermeyi ifade eder ve geri dönüştürülebilir olanın tam karşı tarafındadır. Kompostlanabilir ifadesi, bir bahçedeki toprağı iyileştirmek için kullanılan çürümüş bitki karışımı olarak da tanımlanır. Kompost neredeyse tamamen bir bitkisel kaynaktan elde edilir ve sonuçta humus adı verilen bir şeye dönüşür. Humus daha sonra yeni bitkiler yetiştirmek için iyi toprak oluşturmak üzere toprağa dağıtılır (gübreleme). Kompostlanabilir plastik, kompost haline getirmek için ısı gibi bir katalizöre ihtiyaç duyması bakımından diğer kompostlanabilir malzemeler gibi davranır.

Biyolojik olarak parçalanabilir kavramı, kompostlanabilir olana benzer, ancak birkaç belirgin farklılık vardır. Biyobozunurluk, doğal süreç, bakteri ve bunlar gibi yavaş yavaş yok edilebilen ve çok küçük parçalara ayrılabilen anlamına gelir. Bu tanım, kompostlanabilir tanımına benzer görünse de, bitkiler bu süreçte yoktur. Biyobozunur nesneler bitkilerden çok daha fazlası olabilir, hepsi mikroskobik düzeyde tüketilinceye kadar yavaş yavaş parçalanma yeteneği ile yaratılmış kağıtlar, kutular, çantalar ve diğer malzemeler olabilir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.