Kompostlanabilir Ürünler ve Kompostlama

Kompostlama, organik maddeleri toprak için düzenleyiciye dönüştüren doğal bir süreçtir. Organik madde kaynağı olarak kompost, toprakların kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini iyileştirme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahiptir.

Kompostlanabilir Ürünler ve Kompostlama

Kompost, oksijen gerektiren yani aerobik mikroorganizmaların aktivitesi ile üretilmektedir. Bu mikroplar büyümek ve çoğalmak için oksijene, neme ve besine ihtiyaç duyar. Bu faktörler optimal seviyelerde olduğu zaman, doğal ayrışma süreci büyük ölçüde hızlanır. Mikroplar, hammaddeleri kararlı bir toprak düzenleyiciye dönüştürürken ısı, su buharı ve karbondioksit üretir.

Kompost ürünler, yapraklar, gübreler, gıda artıkları, ıslak ve kirli kağıtlar ve sertifikalı kompostlanabilir ürünler gibi birçok hammaddeden elde edilmektedir. Yalnızca güvenli ve çevreye yararlı kompostların pazarlanmasını sağlamak için ilgili yasal düzenlemeler çıkarılmaktadır.

Kompostlanabilir olan her şey biyolojik olarak parçalanabilirken, biyolojik olarak parçalanabilen her şey kompostlanabilir değildir. Birçok şey biyolojik olarak parçalanabilir. Çünkü biyolojik olarak parçalanabilir ifadesinin bir zaman çerçevesi yoktur. Belli bir malzeme sonunda bozulursa, biyolojik olarak parçalanabilir olarak tanımlanabilir. Kompostlanabilir ifadesinin ise bir zaman çerçevesi vardır ve bu zaman çerçevesi, her bir kompostlayıcı ve onun özel operasyonel gereksinimleri tarafından tanımlanır. Genel olarak çoğu kompostçu, tesislerine giren malzemenin 80 günden daha kısa sürede bozulmasını ister.

Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA) verilerine göre, Amerikalılar 2015 yılında üretilen tüm atığın yüzde 9’unu kompostlaştırmıştır. EPA verilerinde, kompostlanmış malzeme iki ana grupta toplanmıştır: bahçedeki düşen yapraklar, kesilmiş otlar ve benzerleri ile gıda maddeleri. Yaklaşık 35 milyon ton bahçe döküntüsünün yüzde 61’i ve 40 milyon tondan fazla yiyecek artıklarının yüzde 6’ya yakını kompostlanmıştır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.