Kompostlanabilir Ürün Nedir?

Organik atıklar ancak belirli koşullar altında uygun şekilde parçalanabilir. Mikrobik organizmaların organik atıkları verimli bir şekilde parçalayabilmeleri için oksijene ihtiyaç vardır. 

Kompostlanabilir Ürün Nedir?

Kompostlanabilir ürün demek, ASTM D6400 kapsamında bir ürünün belediye veya endüstriyel kompostlama tesislerinde işlenebileceği anlamına gelir. 

Parçalanabilen, kompostlanabilen ve biyolojik olarak parçalanabilen ürünler arasındaki farkı, ASTM D6400 gibi standartlarla uyumlu olup olmadıkları belirler. Bir ürünün kompostlanabilir ürün olarak tanımlanması için belli standartlara uygun olmalıdır.

Endüstriyel kompostlama için yaygın olarak kullanılan standartlar aşağıdaki gibidir:

  • Belediye veya endüstriyel tesislerde aerobik olarak kompostlaştırılmak üzere tasarlanmış plastiklerin etiketlenmesine ilişkin şartname (D6400);
  • Termofilik sıcaklıkları (D5338) içeren kontrollü kompostlaştırma koşulları altında plastik malzemelerin aerobik biyolojik bozunmasını belirlemek için test yöntemi; 
  • Tanımlanmış bir mikrobiyal konsorsiyum veya doğal deniz suyu aşısı (D6691) tarafından deniz ortamında plastik malzemelerin aerobik biyolojik bozunmasını belirlemek için test yöntemi.

Bu üç standart arasında D6400, en fazla küresel tanınırlığa sahip ve kompostlama için en çok kullanılan standarttır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.