Kompostlanabilir Ne Anlama Geliyor?

Yerkürenin geleceği açısından daha iyi ve sürdürülebilir paketleme çözümlerini benimsemek gerekiyor. Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA) tahminlerine göre ambalaj atıkları, belediye katı atıklarının yüzde 28’ini oluşturmaktadır. Bu orana plastik kap ve ambalaj dahildir.

Kompostlanabilir Ne Anlama Geliyor?

Bu plastik atıklar uzun süre doğada kalmakta ve plastik polimerler doğa, insanlar ve vahşi yaşam için önemli tehditler oluşturmaktadır. Gün geçtikçe de plastik atıkların hacmi artmaktadır.

Buna karşı koymak için işletmeler biyolojik olarak parçalanabilir ve kompostlanabilir ürünler sunmaya başlamıştır. Her ne kadar bu iki ifade birbirinin yerine kullanılsa da gerçekte aynı anlamları taşımamaktadır.

Kompostlanabilir ifadesi, toksik olmayan ve doğal elementlere ayrışabilen bir ürünü tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu aynı zamanda benzer organik malzemelerle tutarlı bir oranda gerçekleşir. Kompostlanabilir ürünler, bitmiş bir kompost ürünü (yani karbondioksit, su, inorganik bileşikler ve biyokütle) elde etmek için mikroorganizmalar, nem ve ısı gerektirmektedir. Oysa biyobozunur ifadesi, mantar veya bakteri gibi canlı mikroorganizmalar tarafından tüketilen biyobozunur ürünler için kullanılmaktadır. Bu süreç, bu ürünleri doğada bulunan bileşiklere ayırmaya yardımcı olmaktadır.

Hem kompostlanabilir hem de biyolojik olarak parçalanabilir olan ürünler, doğal olarak oluşan veya biyolojik süreçler kullanılarak geri dönüştürülen organik atıklardır. Bu ikisi arasındaki temel fark, biyolojik olarak parçalanabilen malzemenin parçalanmasının belirsiz bir zaman almasıdır. Buna karşılık, Kompostlanabilir malzemeler belli bir zaman dilimi içinde doğal elementlere ayrışır. Ancak bunun için endüstriyel kompostlama tesislerinde olduğu gibi belli koşullar gerekmektedir.

Biyobozunur bir ürün, doğru koşullar altında sonunda birkaç organik maddeye ayrılır. Örneğin plastik astarlı kağıt kahve fincanı, kağıt ve plastik parçalansa bile geride hala mikroplastik atık bırakır. Ancak kompostlama işlemi ile yiyecek artıkları, bahçe süsleri, kağıt kahve fincanları gibi kompostlanabilir gıda ambalaj ürünlerini organik maddeye veya humusa dönüştürür. Bu şekilde geriye hiçbir plastik veya endişe verici kimyasal madde bırakmaz.

Basitçe, kompostlanabilir olan her şey aynı zamanda biyolojik olarak parçalanabilir. Ancak biyolojik olarak parçalanma her zaman gübrelenebilir anlamına gelmez.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.