Kompostlanabilir Ambalajın Faydaları

Kompostlanabilir ambalaj, kullanımının faydalarıyla birlikte, tam beklenen seviyeye henüz ulaşılmamış olsa da, küresel olarak en heyecan verici sürdürülebilirlik çözümlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Kompostlanabilir Ambalajın Faydaları

Son Avrupa Biyoplastik konferansında, kompostlanabilir biyoplastikler, döngüsel ekonominin gerçekleştirilmesi açısından güvenilir bir katkı olarak tanımlanmıştır. Dünya genelinde, malzeme döngüselliğine giden yola kompostlanabilir ambalajları dahil eden firma sayısı hızla artmaktadır.

Ambalaj üreten firmaların eğilimi, ekolojik etkiye ve çevreye saygıya daha fazla ilgi göstermek şeklindedir. Bu firmalar, sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen yenilenebilir hammaddeleri ve kompostlanabilir ve biyo-tabanlı biyoplastikleri giderek daha yaygın bir şekilde kullanmaktadır.

Ortak amaç, kaynakların yenilenebilirliğinden malzemelerin geri kazanılmasına kadar döngüsel ürünlerin oluşturulmasını sağlamaktır. Kompostlanabilir ambalaj kesin bir çözüm olmasa da doğru uygulamalarda geleneksel plastiğe karşı etkili bir alternatif oluşturmaktadır.

Kompostlanabilir ambalaj,

  • Organik kökenli malzemelerden elde edilmektedir.
  • Kompostlama yoluyla geri kazanılabilir ve kendisini yeni bir kaynağa dönüştüren bir malzemedir ve çevre üzerindeki etkiyi mümkün olduğunca azaltmaktadır.
  • Biyolojik olarak parçalanabilen bir ambalajdır ve kompostlama işlemi sırasında tamamen ayrışarak karbondioksit, biyokütle ve su üretmektedir.

Burada önemli iki nokta var:

  • Biyobozunur biyoplastiklerin tümü aynı zamanda kompostlanabilir değildir. Kompostlanabilir biyomateryal, belli bir süre içinde ve kontrollü koşullar altında parçalanabilen ve tamamen biyolojik olarak bozunabilen birçok biyobozunur malzeme türünden biridir.
  • Sözde okso-bozunur ürünler biyolojik olarak parçalanabilir ve kompostlanabilir değildir. Okso-çözünür plastik, küçük parçalara ayrılmasını hızlandırmak için katkı maddelerinin eklendiği geleneksel plastiktir. Avrupa Birliği ülkelerinde de belirlendiği gibi, okso-bozunur plastiğin makul bir süre içinde tamamen biyolojik olarak bozunduğuna dair hiçbir kanıt yoktur.

Genelde kompostlanabilir ürünler, tüm uygulamalar için doğru ve plastik kirliliğine nihai çözüm olarak gösterilmektedir, ancak bu doğru değildir. Yine de kompostlanabilir ambalajın faydaları göz ardı edilemez. Biyoplastik ve özellikle EN 13432 standardına göre belgelendirilmiş biyobozunur ve kompostlanabilir biyoplastik ürünler şunları içermektedir:

  • İklime zarar vermeyen malzemelerin kullanımı
  • Döngüsel biyoekonomiyi hedefleyen teknolojik yeniliğin teşviki
  • Organik atıkların geri kazanımının iyileştirilmesi

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.