Kompostlanabilir Ambalaj Nedir?

Bugün çoğu insan kompostlaştırılabilir olmaktan ziyade biyolojik olarak bozunabilir ifadesini daha çok anlamaktadır ve genelde bu iki kavram birbirinin yerine kullanılmaktadır. Aslında yüzde 100 kompostlanabilir olduğu söylenen bir ürün, geleneksel anlamda biyolojik olarak parçalanabilir demek değildir.

Kompostlanabilir Ambalaj Nedir?

Kompostlama, gıda gibi organik atıkların oksijen ve mikrop açısından zengin koşullar altında doğal olarak bozunduğu bir atık bertaraf şeklidir. Endüstriyel kompost tesisleri ve ev için kompostlama sistemleri vardır. Kompostlanabilir ambalajların imha edilmesi gereken yer bu tesisler veya sistemlerdir. Kompostlanabilir ambalajlar, tıpkı organik atıklar gibi mikrop ve oksijen açısından zengin ortamlarda doğal olarak ayrışan hammaddelerden, örneğin mısır nişastasından üretilmektedir. Bunun yararı, ambalajın yalnızca çöp sahasına gitmemesi değil, aynı zamanda kompost haline getirildiğinde bitkileri ve bitki örtüsünü gübrelemeye yardımcı olabilmesidir. Bu, sürdürülebilir bir ambalaj için gerçek bir adımdır.

Ancak anlaşılması gereken önemli bir nokta var. Bir şeyin kompostlanabilir olarak etiketlenmesi, bu malzemenin kompostlanabilir olduğu anlamına gelmemektedir. Kompostlanabilir ambalajlar için farklı kompostlanabilirlik standartları vardır ve bunlar arasındaki farkları anlamak, bunların ayrışması için gerekli koşulları ve bunun ne kadar süreceğini tahmin etmeye yardımcı olmaktadır.

Bir ürün kompostlanabilir olduğunda, bu, yeni bitkilerin büyüyebilmesi için değerli besin maddelerini parçalayabildiği ve toprağa bırakabildiği anlamına gelir. Ancak bunun olabilmesi için bu kompostlanabilir ürünlerin doğru ortamda ve doğru koşullarda olması gerekir. Kompostlanabilir malzemelerin bozulabileceği iki temel durum bulunmaktadır: ev kompost kutusunda veya endüstriyel bir tesiste.

Evde kompostlanabilir ambalaj, malzemelerin belli bir süre içinde besin açısından zengin toprağa ayrışması için bir ev kompost kutusuna yerleştirilebileceği anlamına gelir. Ambalajın tüm malzemeleri matbaa mürekkebi de dahil olmak üzere bozulabilmelidir.

Endüstriyel kompostlanabilir ambalaj, ambalajın sadece endüstriyel kompostlama tesisinde ayrışabileceği anlamına gelir. Bunun nedeni, ürünün ayrışması için 55-60 derece arası yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duymasıdır. Birkaç farklı endüstriyel kompostlanabilir yöntem vardır: sıralı kompostlama, havalandırılmış statik yığın kompostlama ya da kap içi kompostlama gibi.

Kompostlanabilir ambalajlar için örneğin Avustralya’da iki standart bulunmaktadır: AS 4736 ve AS 5810 standartları.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.