Kompostlamanın Geçmişi ve Bugünü

Kompostlama uygulaması binlerce yıldır kullanılmaktadır. On yıllardır çiftçiler, sera işletmecisi, fidanlık yöneticileri, bahçeciler, arka bahçeler ve organik bahçıvanlar gayri resmi olarak küçük kompost yığınları yapıyorlar. 

Kompostlamanın Geçmişi ve Bugünü

Sadece son birkaç yüzyılda, popülarite birkaç dalgalanma gördü, kompostlama hala arka bahçede veya küçük çiftlik ölçeğinde uygulanıyor. Geçen yüzyılda, kompostlama üzerine çok daha fazla araştırma da dahil olmak üzere birkaç kayda değer gelişme oldu. 

Son birkaç on yılda kompostlama, sofistike ve biraz iyi araştırılmış bir bilim haline geldi. Zamanla, işlenen atık ürünlerin miktarları ve türleri ile kompostlaştırmanın kapsamı ve ölçeği arttıkça, süreci hızlandırmak veya kolaylaştırmak için yenilikçi yöntemler geliştirildi. 

Bununla birlikte, büyük miktarlarda organik atığı işleyebilen ve gelişen nüfusumuzun ihtiyaç duyduğu tarım seviyesini desteklemek için gerekli ölçekte kompost üretebilen büyük ölçekli kompost tesislerinin oluşturulması geldi. 1989-1994 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde kompostlama tesislerinin 2.200'den neredeyse 3.500'e yükseldiği tahmin edilmektedir. Dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde de kompost konusunda atılan adımlar ve bu alanda yapılan yatırımlar her geçen yıl artmaktadır.

Giderek daha sık olarak, artık yerel belediye atık yönetimi programlarının bir parçası olarak büyük ölçekte yürütülmektedir. Günümüzde kompostlaştırmanın artık sürdürülebilir atık yönetimine ve ayrıca istihdam yaratılmasına ve gelir elde edilmesine katkıda bulunduğu görülüyor. 

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.