Kompostlamada Karbon ve Azot Oranı

Mikroorganizma parçalanmasının ihtiyaç duyduğu çeşitli elementler arasında karbon ve azot oranı en önemlileridir. Karbon azot oranı kompost sıcaklığı ile ilgilidir. 

Kompostlamada Karbon ve Azot Oranı

Malzeme oranı yüksek ise, yani karbon daha fazla iken azot elementi nispeten eksikse, bakteri ve diğer mikroorganizmaların gelişimi sınırlı olacak, organiklerin bozunma hızı yavaşlayacak ve fermantasyon süreci uzun olacaktır. Bu şekilde hammaddenin yüksek karbon nitrojen oranı, topraktaki nitrojeni bozacak, toprağın nitrojen açlığına düşmesine ve ardından bitki büyümesini etkileyecek yüksek oranda bitmiş komposta kolayca yol açacaktır. 

Ancak, karbon azot oranı çok düşükse, özellikle 20:1'den düşükse, tüketime uygun karbon elementleri eksiktir, nitrojen elementi ise nispi fazlalıktır. Bu, malzemelerin azotunu uçucu hale getirmek için amonyak azotu haline getirir ve çok fazla azot kaybı nedeniyle gübre verimliliğinin düşmesine neden olur. 

Bu nedenle, organik ayrışmanın mikroorganizma besini dengeli olduğundan emin olmak için, kompostlama karbon azot oranı, mikroorganizmanın ihtiyaç duyduğu en iyi oranı (25-35: 1) karşılamalıdır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.