Kompostlamada Doğru Koşullar ve Süreçler

İnsanlar son birkaç bin yılda doğal kompostlama sürecini çok az geliştirdiler ve bu nedenle, doğru bileşenler ve koşullar sağlandığında, organik maddenin ayrıştırılmasının optimal kapasitesinde çalışması için genellikle çok az insan müdahalesine ihtiyacı olacaktır. 

Kompostlamada Doğru Koşullar ve Süreçler

Bu nedenle, doğru bileşenler doğru oranda kullanılırsa, optimum kompost oranları için doğru koşullar genellikle kendilerini yaratacaktır. Aşağıdaki koşullar sağlanırsa, kompostlama süreci, minimum düzeyde rahatsız edici koku ve/veya çevre sorunları yaratarak verimli ve etkili olacaktır.

Nem %35 ile %60 arasında bir seviyede tutulmalıdır. Kompost, sıkılmış bir sünger hissine sahip olmalıdır. Nem seviyeleri, bir avuç kompostlama malzemesiyle bir top yapmaya çalışarak tahmin edilebilir. Genel olarak, elde sektiğinde parçalanacak zayıf bir top oluşabilir. 

Malzeme herhangi bir şekli tutamıyorsa, kompostun çok kuru olması muhtemeldir. Topdan su sıkılabilirse, malzemenin çok nemli olması muhtemeldir; malzemenin asitliği 7.5'ten daha düşük bir pH seviyesinde tutulmalıdır. 

Bu, dengeli bir malzeme girişinin sağlanmasıyla en iyi şekilde kontrol edilir (örneğin, çok fazla kireç eklenmesi kompostun alkalinitesini artıracaktır); ve kompost içindeki sıcaklıkların 55°C civarında olması gerekir. Yığını kazmak, eli rahatsızlık vermeden ısıtan bir ısı vermelidir.

Ancak bu kural, optimum solucan aktivitesi için ideal sıcaklığın yaklaşık 20°C olduğu vermikültür sistemlerinde farklılık gösterir. Çok yüksek bir sıcaklık, aktif besleme stoğu katmanından solucan göçüne neden olabilir ve sistemin bozulmasına neden olabilir. Optimum sıcaklıklar, nem seviyeleri, havalandırma ve malzeme karışımları genellikle sineklerin ve diğer haşerelerin iyi bir tesadüfi kontrolünü sağlayacaktır. 

Kemirgenleri, kuşları ve vahşi hayvanları kontrol etmek biraz daha zor olabilir. Bununla birlikte, iyi saha hijyeni ve yönetimi, belirli kontrol önlemleri gereksinimini azaltacaktır. Daha büyük boyutlu malzemeleri fiziksel olarak daha küçük, daha kolay bozulan parçalara ayırmak için ön işleme, genellikle uygun bir ürünü üretmek için geçen süreyi azaltarak sürecin verimliliğini artırabilir. Bunun bir örneği, talaşların aksine talaşın tercihli olarak eklenmesidir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.