Kompost Ne Demektir?

Kompostlama, organik atık hacmini büyük oranda azaltan bir geri kazanım yöntemidir ve genelde üretilen kompost ürün, tarım ve bahçecilik faaliyetleri için kullanılmaktadır. Tüm evsel atıkların hemen hemen yarısı organik malzemelerden oluşmaktadır ve bu oranın, biyolojik olarak parçalanabilen ürünlerin, örneğin ambalaj malzemeleri, tek kullanımlık çatal bıçak takımları ve tabakların popülaritesi arttıkça daha da büyümesi beklenmektedir.

Kompost Ne Demektir?

Kompostlanabilir ifadesi, kullanıldıktan sonra, mutfak ve bahçe atıklarının kompost haline dönüştürülmesi olan kompostlama yoluyla geri kazanılan, yani tarımsal toprak iyileştirici ürünleri ifade eden bir terimdir. Gübrelenebilir ürünler elde etmek için biyolojik olarak parçalanabilen malzemeler kullanmak gerekmektedir.

Kompost Endüstriyel etiketine sahip ambalajlar veya ürünler, endüstriyel kompostlama tesisinde biyolojik olarak parçalanabilir olarak garanti edilmiş olmaktadır. Bu garantinin kapsamına tüm bileşenler, mürekkepler ve katkı maddeleri girmektedir. Sertifikasyon programı için tek referans noktası, uyumlaştırılmış EN 13432: 2000 standardıdır. Bir Avrupa standardı olan bu standart, kompostlama ve biyolojik bozunma yoluyla geri kazanılan ambalaj malzemeleri için gereksinimleri açıklamaktadır. Aynı zamanda ambalajın nihai kabulü için test şeması ve değerlendirme kriterleri sunmaktadır. Ambalajın endüstriyel kompostlanabilirlik kriterleri bu standartta tanımlanmaktadır.

Söz konusu standart, kompostlanabilir plastiklerin 12 hafta sonra parçalanmasını ve altı ay sonra tamamen biyolojik olarak bozunmasını gerektirmektedir. Bu, plastik malzemenin yüzde 90 veya daha fazla oranda karbondiokside dönüştürüleceği anlamına gelir.

Her durumda Kompost Endüstriyel etiketi taşıyan herhangi bir ürün, Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlükte olan 94/62/EEC sayılı ambalaj direktifinin gerekliliklerine uygundur.

Kısaca organik atıkların ayrı toplanması ile, alışveriş poşetleri ve meyve ve sebze çantaları gibi bir dizi biyolojik olarak parçalanabilir ve gübrelenebilir ürün üreten bir endüstriyel tedarik zinciri gelişmiştir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.