Kompost Kalitesine Etki Eden Parametreler

Kompost, toprakların veya yetiştirme ortamlarının kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini iyileştirme konusunda benzersiz bir yeteneğe sahip olan bir organik madde kaynağıdır. Bitki besinleri içerir, ancak tipik olarak bir gübre olarak nitelendirilmez. 

Kompost Kalitesine Etki Eden Parametreler

Farklı hammaddelere göre, çöp kompostu, tavuk gübresi kompostu ve çamur kompostu vb. dahil olmak üzere birkaç ana kompost türü vardır. Kaliteli kompost üretmek için, özellikle büyük ölçekli kompost sitelerinde kompostlama sürecini ve kalitesini etkileyen faktörleri öğrenmek gerekli ve önemlidir.

Çöp veya Belediye Katı Atık kompostlama, kısaca, çöpte biyolojik olarak parçalanabilen organikleri kararlı humusa dönüştürmek için mikroorganizmayı kullanan mikrobiyal reaksiyon sürecidir. Bu işlem sırasında çöplükteki organikler oksijen ve bakterilerle etkileşime girerek karbondioksit, su ve ısı açığa çıkararak aynı zamanda humus oluşturur. 

Bu kompostunun faydalarından biri, toprak iyileştirme maddesi olarak kullanılabilmesidir. Atık kompostlama yöntemi sadece toprak humusunu ve besini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda ikincil kirlilik olmadan büyük miktarda toprak kaynağından tasarruf sağlar.

Mikroorganizma ayrışması kompostlama olgunluğunun önemli güvencesidir, bu nedenle mikroorganizma faaliyetlerini etkileyen tüm parametreler üretilen kompostun etkisini ve kalitesini etkileyecektir. 

Kompostlama, karbon nitrojen oranı, nem, oksijen ve havalandırma etkileşimi, sıcaklık, PH değeri, kompostlamanın hammadde boyutu vb. gibi birçok faktörden etkilenebilen karmaşık bir biyokimyasal reaksiyon sürecidir. Tüm bunlar kompostlama sürecini ve ortaya çıkacak kompostun kalitesini belirleyen koşullardır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.