Kompost Endüstriyel ve Kompost Evsel Arasında Ne Fark Var?

Kompost Endüstriyel etiketi taşıyan ürünler, bir endüstriyel kompostlama tesisinde biyolojik olarak parçalanabilir olduğu garanti edilen ürünlerdir. Bu etiket, tüm bileşenler, mürekkepler ve katkı maddeleri için geçerlidir.

Kompost Endüstriyel ve Kompost Evsel Arasında Ne Fark Var?

Belgelendirme çalışmaları bir Avrupa standardı olan EN 13432 standardına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu standarda göre,

  • Kompost işleminde plastik malzemelerin 180 gün içinde minimum yüzde 90 oranında biyolojik bozunması gerekir.
  • Plastik malzemelerin en az yüzde 90’ı, 12 hafta içinde 2 mm’den daha küçük parçalara ayrılmalıdır.
  • Oluşan kompostun bitkiler ve solucanlar üzerinde toksik etkisi yoktur.
  • Ağır metaller gibi tehlikeli maddeler, izin verilen maksimum seviyelerin üzerinde bulunmamalıdır.
  • Plastik malzemeler yüzde 50’nin üzerinde organik madde içermelidir.

Kompost sertifikalı ürünler, sadece endüstriyel kompostlama tesislerinde, 55 ila 60 derece arasındaki sıcaklıklarda kompost edilen ürünlerdir. Kompost Evsel sertifikalı ürünler ise evde veya bahçedeki kompost yığınına girebilmeleri için daha düşük sıcaklıklarda kompost edilen ürünlerdir. Nispeten daha küçük atık hacmi nedeniyle, bir bahçe kompost yığınındaki sıcaklık, endüstriyel bir kompostlama ortamından açıkça daha düşük ve daha az sabittir. Bu nedenle bahçede kompostlama daha zor ve daha yavaş ilerleyen bir süreçtir.

Buna rağmen bu zorluğu yenmek amacı ile, özel gereksinimler ışığında, bahçe kompost yığınında bile tam biyolojik bozunabilirliği garanti etmek için Kompost Evsel programı geliştirilmiştir. Kompost Evsel bir standarda dayalı değildir, ancak birkaç standardın temelini oluşturmaktadır.

Kompost Evsel sertifika programı, belli bir standarda açıkça atıfta bulunmamaktadır, ancak bir ürünün sertifikayı almak için karşılaması gereken tüm teknik gereksinimleri detaylandırmaktadır. Bu yüzden aşağıdaki standartların hazırlanmasında temel teşkil etmektedir:

  • Avustralya: AS 5810 Biyobozunur plastikler - Evde kompostlaştırmaya uygun biyobozunur plastikler
  • Fransa: NF T 51800 Plastikler - Evde kompostlaştırmaya uygun plastikler için teknik özellikler
  • Avrupa: prEN 17427 Paketleme - İyi yönetilen ev kompostlama tesislerinde işlemeye uygun taşıma torbaları için gereksinimler ve test şeması

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.