Kompost Endüstrisi Analizi

Yüzyıllardır insanlar iyi toprağın değerini biliyorlar. Toprak sağlığının iyileştirilmesi, uzun vadeli, sürdürülebilir tarımsal üretimin anahtarıdır. Kompost, organik maddelerin doğal bozunmasıyla üretilen koyu renkli, ufalanan, toprak kokulu bir malzemedir. Değerli bir toprak düzenleyicidir. 

Kompost Endüstrisi Analizi

Kompost iyi bir toprak yapısı oluşturur; Toprağın besinleri, suyu ve havayı tutmasını sağlar. Her yıl tarımsal atıklar, gıda atıkları ve gıda işleme kalıntıları, belediye atıkları, nükleer atıklar, yakma külü, çimento fırın külü ve diğer atık türleri dahil olmak üzere tüm kaynaklardan sadece Amerika'da 12 milyar tondan fazla atık ürettiği belirtilmektedir.

Nispeten doğal halk sağlığı tehlikelerinden arınmış ve yine de hızla büyüyen bir kentsel nüfusun yol açtığı ekonomik ve diğer sorunlara ayak uydurabilecek pratik bir çöp imha yöntemine duyulan ihtiyaç, dünyada giderek daha acil hale geliyor. Bu organik atıkların kompost haline getirilmesi ve toprak düzenleyiciler ve gübreler için kullanılması böyle bir olasılığı temsil etmektedir.

Evler ve işletmeler, çim kupürleri, ölü yapraklar, yemek artıkları ve hatta kağıt havlu ve peçete gibi kağıt ürünleri gibi organik atıkları ayırabilir. Şehir veya başka bir geri dönüşüm kurumu organik atıkları toplar, merkezi bir tesise götürür ve kompost haline getirir. Kompost daha sonra çeşitli müşterilere satılır. Fikir, atık yönetimi endüstrisindeki mevcut karmaşık durumu değiştirmek için uygulanabilir.

Kompostlama, organik maddeleri gübre ve toprak ıslahına dönüştüren bir yöntemdir. Kötü kontrol edilen düzenli depolama alanlarının yarattığı birçok sorun kompostlama ile azalacaktır. Dahası, kompost için organikleri geri dönüştürmek, bahçıvanların, çiftçilerin ve bahçecilerin bir şeyler yetiştirmek için kullanabilecekleri faydalı bir ürün yaratır. 

Organik tarımın anahtarı olduğu için kompostlama hem çevresel hem de ekonomik açıdan faydalıdır. Organik olarak yetiştirilen gıdaların artan popülaritesi ile organik atıkları kompost haline getirmek, ilgilenen herkes için bir kazan/kazan gibi görünüyor.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.