Evsel Olarak Kompostlanabilir Ürün Ne Demek?

Yerkürede plastik kirliliği yayılmaya ve gittikçe kötüleşmeye devam ederken, birçok üretici firma ürünlerinde kullanılan plastik miktarını azaltmak için adımlar atmaktadır. Büyük şirketler, şişelerinde kullanılan plastik miktarını azaltmanın yanı sıra ambalajlarında daha fazla geri dönüştürülmüş içerik kullanmayı taahhüt etmektedir.

Evsel Olarak Kompostlanabilir Ürün Ne Demek?

Geri dönüşüm çabaları bu konuda yadsınamaz, ancak plastik kirliliğini ele almak için sadece geri dönüşüm sektörüne güvenmek doğru olmaz. Uzun vadeli ve daha kabul edilebilir çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çabaların bir sonucu olarak geliştirilen biyoplastikler esas olarak iki gruba ayrılmaktadır: endüstriyel olarak kompostlanabilir olanlar ve evsel olarak kompostlanabilir olanlar.

Evsel olarak kompostlama, endüstriyel olarak kompostlamadan bir sonraki adımdır. Evde kompostlanabilir ürünler ve malzemeler, ev kompost ortamında, ortam sıcaklıklarında ve doğal bir mikrobiyal toplulukla parçalanmak ve kompost edilmek için tasarlanmıştır. Bu ürünleri ticari olarak kompostlanabilir benzerlerinden ayıran şey bu husustur.

En yeni ve en yaygın evsel olarak kompostlanabilir biyoplastiklerden biri PHA (polihidroksialkanoatlar) olarak adlandırılır. Bu malzeme kanola yağından elde edilmektedir. Diğer evsel olarak kompostlanabilir malzemeler ile birleştirildiği zaman bu malzeme petrol bazlı plastiklerin gerekli tüm özelliklerini korumakta ve kullanım ömrünün sonuna geldiğinde kompost haline getirilebilmektedir.

Bir malzemeyi evsel olarak kompostlanabilir malzeme olarak etiketleme gereklilikleri, endüstriyel olarak kompostlanabilir olanlardan çok daha yenidir, çünkü bu sertifikalara duyulan ihtiyaç sadece son yıllarda ortaya çıkmıştır.

Bugün için Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından, evsel olarak kompostlanabilir malzeme için geliştirilen herhangi bir standart bulunmamaktadır. Bunun yerine bir Avustralya standardı olan AS 5810 Evde kompostlaştırmaya uygun biyobozunur plastikler standardı uygulanmaktadır. Bu standart 6 ayda parçalanmayı, bir yılda biyolojik parçalanmayı ve kompost oluşumunu gerektirmektedir.

Bu konuda ayrıca şu iki standarda da uyulmaktadır:

  • Bir Fransız standardı olan NF T51-800 Plastikler - Evde kompostlaştırmaya uygun plastikler için teknik özellikler standardı
  • Bir Avusturya standardı olan prEN 17427 Paketleme - İyi yönetilen ev kompostlama tesislerinde işlemeye uygun taşıma torbaları için gereksinimler ve test şeması

C-Label etiketi, bir ürünün bir yıldan kısa bir süre içinde ev kompost ortamında kompost edilmek için onaylandığını belirtmektedir.

Kuruluşumuz, belgelendirme ve etiketleme çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir, ayrıca eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.