Endüstriyel veya Ticari Olarak Kompostlanabilir Ürün Ne Demek?

Plastikler sonsuz sayıda geri dönüştürülemez. Bu bakımdan bu malzemenin ömrünün sonunda ne olacağını iyi düşünmek gerekmektedir. Biyoplastik sektöründe son yıllarda yeni bir biyomateryal malzeme tanıtıldı: kompostlanabilir biyoplastikler.

Endüstriyel veya Ticari Olarak Kompostlanabilir Ürün Ne Demek?

Bu malzemeler, geleneksel plastiklerin aynı özelliklerini taşımaktadır, ancak kullanım ömürlerinin sonunda biyolojik olarak bozunmakta ve kompost haline gelmektedir.

Biyoplastikler temelde iki sınıfa ayrılmaktadır: endüstriyel (veya ticari olarak) kompostlanabilir olanlar ve evsel olarak kompostlanabilir olanlar.

Endüstriyel veya ticari olarak kompostlanabilir olarak etiketlenen bir ürün, faydalı kompost haline dönüştürülebilmesi için daha yüksek sıcaklıklar ve özel olarak formüle edilmiş mikrobiyal koşullar gerektirmektedir. PLA (polilaktik asitler) gibi malzemeler burada dikkat çekmektedir. Mısır nişastası veya şeker kamışı bazından elde edilen bu malzemeler, geleneksel petrol bazlı plastiklerin hemen hemen bütün özelliklerini korumaktadır. Ancak ömürlerinin sonunda kompostlanabilmektedir. Bu süreç, uygun bir tesiste ve doğru koşullar altında 180 gün gibi kısa bir sürede tamamlanmaktadır.

Bir ürünün endüstriyel olarak kompostlanabilir olarak etiketlenmesi için geçmesi gereken belli testler bulunmaktadır. Örneğin Amerika’da ticari olarak kompostlanabilir ürünler Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından geliştirilen ASTM D6400 standardına göre test edilmektedir (ASTM D6400-19 Belediye veya endüstriyel tesislerde aerobik olarak kompostlanacak şekilde tasarlanan plastiklerin etiketlenmesine ilişkin standart şartname). Bu standart, hem parçalanmanın (fiziksel bozulmanın), hem de biyolojik parçalanmanın (kompost üretiminin), yani kimyasal parçalanmanın gerçekleşmesi gereken bir zaman sürecini tanımlamaktadır (180 gün). Aynı zamanda son ürünün çevredeki ekosisteme zarar vermemesini de gerektirir (yani toksik olmamalıdır). Avrupa Birliği ülkelerinde ve dünyanın diğer yerlerinde bu standarda eşdeğer bir standart olan ve aynı zaman çizelgelerini ve sonuçları gerektiren EN 13432 standardına uyulmaktadır.

Bir ürün bu testi geçtiğinde yetkili kuruluş tarafından endüstriyel veya ticari olarak kompostlanabilir olarak belgelendirme yapılmaktadır.C-Label etiketi taşıyan ürünler, kompostlanabilir sertifikalıdır ve bunlar uygun şekilde imha edilirse tamamen döngüsel bir yaşam döngüsü izlemektedir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.