Biyolojik Olarak Parçalanabilirlik ve Kompostlanabilir Olmak Arasındaki Farklar

Biyolojik olarak parçalanabilir olmak ve kompostlanabilir olmak aslında aynı anlama gelmemektedir. Biyolojik olarak parçalanabilir (biyobozunur) ürünler, mantar veya bakteri gibi canlı mikroorganizmalar tarafından tüketilebilen ürünlerdir. Kompostlanabilir ürünler ise, toksik olmayan ve doğal elementlerine ayrışabilen ürünlerdir.

Biyolojik Olarak Parçalanabilirlik ve Kompostlanabilir Olmak Arasındaki Farklar

Temelinde her iki süreç de birer geri kazanım (geri dönüşüm) sürecidir. Aralarındaki temel fark, biyolojik olarak parçalanabilen ürünlerin parçalanmasının çok uzun vakit alması, buna karşılık kompostlanabilir ürünlerin belli bir sürede doğal elementlerine ayrışmasıdır. Basit bir anlatımla, kompostlanabilir ürünler aynı zamanda biyolojik olarak parçalanabilir, ancak biyolojik olarak parçalanabilir ürünler her zaman kompostlanabilir anlamına gelmemektedir.

Çevre dostu ambalajlara olan talebin artması ile birlikte bazı üretici firmalar, ürünleri biyolojik olarak parçalanabilir olarak etiketlemektedir, çünkü bu herhangi bir sertifika gerektirmemektedir. Ancak bu firmalar, tamamen parçalanması yıllar boyu sürecek bu ürünler için bu tanımlamadan vazgeçmek zorundadır.

Ambalajlar ile ilgili olarak biyolojik olarak parçalanabilir özelliğin en doğru tanımını Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA) yapmaktadır: Biyobozunur kavramı, pazarlama amacı ile kullanıldığı zaman, plastiğin tamamen bozunması için geçen süreye ilişkin bir zaman bileşenini ifade eder. Katı atık akışına giren maddeler için, geleneksel imhadan sonraki bir yıl içinde tamamen ayrışmazsa, niteliksiz bir bozunabilir iddiasında bulunmak yanıltıcıdır.

Kompostlanabilir iddialar içinse, üretici firmaların tüm malzemelerin zamanında kullanılabilir kompost haline geldiğini gösteren bilimsel kanıtlara sahip olması gerekir. Bu ise ancak kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilen C-Label etiketleme çalışması ile sağlanmaktadır. Bir ürün etiketinde biyolojik olarak parçalanabilir veya kompostlanabilir ifadeleri görülüyorsa, mutlaka bir sertifikanın aranması gerekmektedir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.