Bir Ürünün Kompostlanması İçin Hangi Koşullar Gerekli?

Endüstriyel kompostlama, biyobozunur atıkların tarımda humus veya gübre olarak kullanılmak üzere kararlı, sterilize edilmiş ürünlere (yani biyokütleye) metabolize edilmesi için uygulanan genel kabul görmüş gereksinimlere sahip yerleşik bir süreçtir.

Bir Ürünün Kompostlanması İçin Hangi Koşullar Gerekli?

Bu işlem, endüstriyel veya belediye kompostlama tesislerinde gerçekleşmektedir. Bu tesisler, hızlı ve güvenli bir kompostlama süreci için kontrollü sıcaklıklar, nem, havalandırma ve zamana bağlı koşullar sağlamaktadır.

Ambalajın endüstriyel kompostlanabilirlik kriterleri EN 13432 Avrupa standardında yer almaktadır. Bu standart, kompostlanabilir plastiklerin 12 hafta sonra parçalanmasını ve altı ay sonra tamamen biyolojik olarak bozunmasını gerektirmektedir. Bu süreç, plastik malzemenin yüzde 90 veya daha fazlasının karbondiokside dönüştürüleceği anlamına gelir. Kalan kısım, suya ve biyokütleye, yani değerli bir kompost ürüne dönüştürülür. Bu standarda uygun malzeme ve ürünler, bu koşullara göre sertifikalandırılır ve etiketlenir.

Bugün biyolojik olarak parçalanabilen plastiklerin evde kompost haline getirilmesi için koşulları belirleyen uluslararası bir standart bulunmamaktadır. Ancak bu konuda, bir Avustralya standardı olan AS 5810 standardı (Biyobozunur plastikler - Evde kompostlaştırmaya uygun biyolojik olarak parçalanabilen plastikler standardı) gibi bazı ulusal standart vardır. Bir Belçikalı sertifika kuruluşu da (TÜV), ortam sıcaklığında 12 ayda en az yüzde 90 oranında bozulma gerektiren Kompost Evsel sertifikalandırma şemasını geliştirmiştir. Bu şemaya dayalı olarak, sertifikasyon için aynı gereklilikleri belirten bir Fransız standardı da geliştirilmiştir (NF T51-800 Plastikler - Evde kompostlaştırmaya uygun plastikler için teknik özellikler standardı).

Bu standartlar, örneğin belli bir malzemenin biyolojik olarak bozunabilirlik veya yenilenebilirlik ölçümlerinin nasıl yapılması gerektiğini veya hangi kriterlerin yerine getirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu gereksinimleri karşılayan bir ürün veya hizmet, yasal olarak belli bir standarda uygun olduğunu iddia edebilir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.