Belediyeler Gıda Atıklarını Kompostlayacak

Gıda atıkları, sera gazı emisyonlarının %8'ini oluşturuyor. Gıda atıklarının verimli bir şekilde değerlendirilmesi için bir çok belediye kapıdan kapıya kompost toplama projelerine yöneliyor.

Belediyeler Gıda Atıklarını Kompostlayacak

Öncelikle kompostlanabilir ifadesi, kullanıldıktan sonra, mutfak ve bahçe atıklarının kompost haline dönüştürülmesi olan kompostlama yoluyla geri kazanılan, yani tarımsal toprak iyileştirici ürünleri ifade eden bir terimdir. Özellikle gıda atıkları kompostlama açısından son derece verimlidir.

Kapıdan kapıya kompostlama elbette ki kolay bir iş değil. Gıd atıklarının belli bir biçimde toplanması ve kompostlanabilir hale getirilmesi, hali hazırda aktif bir şekilde neredeyse her belediyede devam eden geri dönüşüm programlarından daha karmaşık bir yapıda.

Öncelikle mahalle sakinlerinin kompost konusuna hakim olması gerekmekte ve toplama günlerinde yemek atıklarını tıpkı çöplerinin geri dönüşüm kutularına koydukları gibi, belediye tarafından görevlendirilen kompost atık toplama araçlarına koymalılıar. Belediye bu topladığı yemek atıklarını kompostlayacak ve ardından bu atıklar toprak olarak geri dönecek. 

Gıda atıklarının kompostlanarak verimli toprak olarak geri döndürülmesi, sürdürülebilirlik ve çevresel etkileri açısından son derece önemli.

Kuruluşumuz, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.