Avrupa'da Hanelerin %16'sı Gıda Atıklarını Kompostlaştırıyor

Avrupa'da yapılan bir araştırmanın sunduğu verilere göre, hanelerin yaklaşık %16'sı gıda atıklarını kompostlarken, %13'ü bu atıklarla hayvanları besliyor.

Avrupa'da Hanelerin %16'sı Gıda Atıklarını Kompostlaştırıyor

Yetkililer, bir hane halkı anketine dayanan raporun, hane halkının atıklarını nasıl bertaraf ettiğini, rahatsız edici gürültü kirliliği kaynaklarını, radon maruziyetini ve ikinci el eşya alımlarını kapsadığını söyledi.

Hanelerin yaklaşık %80'i geri dönüştürülemeyen atıkları tekerlekli çöp toplama hizmeti kullanarak atıyor. Yani geleneksel şekilde sokaklarda bulunan çöp kutularına atarak atıklarından kurtuluyorlar. Ancak araştırmaya göre, kırsal alanlarda hanelerin %15'i, kentsel alanlardaki hanelerin %4'ü geri dönüşüm merkezine götüryor. Geri dönüştürülebilir atıklar için durum, hanelerin %78'inin tekerlekli çöp kutusu hizmeti kullanmasıyla büyük ölçüde benzer.

Araştırma, gıda atıklarının çok çeşitli şekillerde bertaraf edildiğini gösteriyor. Hanelerin %49'u tekerlekli çöp kutusu hizmeti kullanıyor; %30'u artık çöp kutusuna atıyor; %16'sı evde kompost yapıyor; ve %13'ü bu atıklarla hayvanları besliyor.

Araştırma coğrafi konumun öneminide gösteriyor, örneğin kentsel hanelerin %6'sına kıyasla kırsal hanelerin %28'i gıda atıklarını hayvanlara veriyor.

Yapılan araştırmalar kompostlanabilir atık bilincinin toplumda giderek artan şekilde yayıldığını gözler önüne sermektedir. Oluşan bireysel ve toplumsal farkındalık, kompostlanabilir ürün etiketlerine olan talebide doğru orantıda arttırmaktadır.

Kuruluşumuz, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.