Neden C-Label Kompostlanabilir Etiketi Almalı?

Atıklar, yönetimi, toplanması ve bertarafı, dünyadaki en büyük çevresel önceliklerden birini oluşturmaktadır. Düzenli depolama sahalarına gönderilen atıkların yüzde 30’dan fazlası kompostlanabilen ve besin açısından zengin topraklara dönüştürülebilen organik atıklardır.

Neden C-Label Kompostlanabilir Etiketi Almalı?

Bu konuya duyarlı yerel belediyeler, ilgili topluluklar ve sağduyulu bireyler sayesinde, organik atıkların kompostlaştırılması dünya çapında genişleyen bir girişim olmuştur.

Kompostlanabilir malzemeler sadece kompost yığınında kompostlanacak şekilde tasarlanmıştır. Kompostlama, çöplüklerde oluşmayan çok özel bir işlemdir. Mikroorganizmalar, karbon, su, oksijen ve nitrojen, kompost sürecinin temel unsurlarıdır ve kompostlamanın gerçekleşmesi için bu unsurların doğru koşullarda mevcut olması gerekir. Eğer kompostlanabilir ürünler oksijenin bulunduğu açık bir depolama sahasına veya çöplüğe yerleştirilirse, aynı ortamda diğer biyolojik olarak parçalanabilen malzemelere benzer bir oranda ayrışırlar. Ancak kompostlanabilir ürünler anaerobik bir çöp sahasına yerleştirilirse ve oksijen ve mikroorganizmalardan yoksun bırakılırsa, kompostlanabilir ürünlerin ayrışma kabiliyeti ciddi şekilde kısıtlanacaktır. Bu, kağıt, bahçe atıkları ve yemek atıkları dahil olmak üzere bu ortama yerleştirilen tüm biyolojik olarak parçalanabilen malzemeler için geçerlidir.

Bir tüketici olarak, ürünlerinin havada hızla biyolojik olarak bozunacağını iddia eden herhangi bir üretici firmaya karşı şüphe ile yaklaşılmalıdır. Kuruluşumuz, hem tüketicilere hem de kompost yapan firmalara yardımcı olmak için kompostlanabilir tüm ürünleri onaylamakta ve etiketlemektedir.

Doğrusu kompostlanabilir ürünlerin bu şekilde etiketlenmesi ve atık olduklarında doğru şekilde toplanarak bir kompost tesisine gönderilmesidir. Bu bakımdan C-Label kompostlanabilir etiketi kullanmak, bu tür ürünlerin atık olarak farklı toplanmasında etkili olmaktadır. Aksi halde bu ürünler normal koşullarda kompostlanamayacağı için, beklenin aksine çevreye daha fazla zarar verilmiş olmaktadır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.