Kompostlanabilir Paketleme Standartları

Hem üretici firmalar hem de tüketiciler, sürdürülebilir etiketleme ve paketleme seçenekleri aramaktadır. Gelişmiş ülkeler, 2025 yılına kadar tüm ambalajların yüzde 100’ünün geri dönüştürülebilir, kompostlanabilir ve yeniden kullanılabilir olması hedefini koymaktadır.

Kompostlanabilir Paketleme Standartları

Bazı ülkeler, yine 2025 yılına kadar, tek kullanımlık plastik ve geri dönüştürülmesi zor malzemeleri ülkeden çıkarmayı taahhüt etmektedir. Bu çalışmalar, küresel sürdürülebilirlik konularında giderek daha fazla bilgi sahibi olan bir tüketici tabanı ile uyumludur.

Bu tüketiciler harcama alışkanlıklarıyla daha çevreci davranmakta ve benzer düşünen, çevre bilincine sahip markalar aramaktadır. Kompostlanabilirlik, bu değişiklikler ve eğilimlerle eş anlamlıdır.

Üretici firmalar, ambalajlarındaki sertifikalara başvurarak ürünlerinin kompostlanabilir özelliklerini kolayca belirlemektedir. Ancak iş sadece etiket koymakla bitmiyor. Hem işletmeler hem de tüketiciler için şeffaf ve tutarlı bir endüstri standardının olmasını sağlamak için, neyin kompostlanabilir olarak sertifikalandırılıp onaylanamayacağını çevreleyen düzenlemeler gereklidir.

Günümüzde en önemli uluslararası kompostlanabilir standart EN 13432 standardıdır. Bu standart hem endüstriyel hem de evsel kompostlama süreçlerini içermektedir. Bir ürünün kompostlanabilir etiketi taşıması için, mürekkepler ve katkı maddeleri dahil tüm bileşenlerin bir endüstriyel kompostlama tesisinde biyolojik olarak bozunabilmesi gerekir. Evsel kompostlama süreci ise bir bahçe kompost yığınında tamamen biyolojik olarak bozunacak ürünleri içermektedir. Evde kompostlaştırma prosesi, endüstriyel kompostlamaya kıyasla genellikle daha düşük ve daha az tutarlı bir sıcaklığa sahiptir. Bu nedenle bu maddelerin evde daha yavaş bir oranda biyolojik olarak bozunması beklenmektedir.

Bir ürünün kompostlanabilir sertifikasına sahip olması ve bu etiketi taşıması için, kullanılan malzemelerin katı yönergelere ve şu iki sertifikasyon standardının testlerine uygun olması gerekir:

  • EN 13432 Paketleme - Kompostlama ve biyolojik bozunma yoluyla geri kazanılabilen paketleme gereksinimleri - Test şeması ve değerlendirme
  • AS 4736-2006: Kompostlama ve diğer mikrobiyal arıtma için uygun biyobozunur plastik-biyobozunur plastikler

Bir ürünün kompostlanabilir olup olmadığı veya kompostlanabilir nitelikler içerip içermediği iddialarını destekleyen katı kurallar bulunmaktadır. Etiket ve ambalaj kompostlanabilir sertifikalı ise, bunun sertifika numarası, arıza süresi ve ürünün nasıl kompostlanabileceği açısından ne anlama geldiği açık ve nettir.

Gelişmiş laboratuvarlarda plastik malzemelerin kompostlanabilirliğini doğrulamak için testler gerçekleştirilmektedir.

Kuruluşumuz, belgelendirme ve etiketleme çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir, ayrıca eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.