Kompostlanabilir Etiketler İçin Faydalı İpuçları

Bir malzemenin kompostlanabilir olması, biyolojik olarak parçalanabilir olmasını ifade eder. Bu malzeme kompostlama sürecinde geri kazanılabilir. Biyolojik olarak parçalanan bir malzeme, mikroorganizmaların etkisi altında parçalanır, ancak bir kompostlama döngüsünden sonra kalıntı bırakabilir ve toksik kalıntılar için bir garantisi yoktur.

Kompostlanabilir Etiketler İçin Faydalı İpuçları

Uzmanlar, kompostlanabilir etiketler için faydalı şu ipuçlarını vermektedir:

  • Sadece kompostlanabilir etiketlerin kompostlanabilir ambalajlara uygulanması tavsiye edilmektedir. Bu, son tüketicinin ürünü bütünüyle kompostlaştırmasını kolaylaştırır.
  • Gübrelenebilen etiketlerin kompostlaştırılamayan ambalajlara uygulanması, geri dönüşüm sürecini bozar ve etiketler, etiketin hala bozulmamış olduğu herhangi bir cam veya PET gibi çöp alanına gider. Ürünün arzu edilen kullanım ömrünü değerlendirmek için zaman ayırmak ve ambalajın doğru yere, yani müşterinin kompost kutusuna gelme olasılığını arttırmak gerekir.

Sadece ürün için istenen kullanım ömrü sonunu düşünmek değil, aynı zamanda tüketicinin bu eko hedefine ulaşılmasını mümkün olduğunca kolaylaştırmak önemlidir. Hem ambalajın hem de etiketin son kullanımı hakkında net talimatlar sağlamak, bunların uygun şekilde imha edilmesini ve çöp alanına gitmemesini sağlamaya yardımcı olur.

  • Etiket için hem eko hem de performans hedefleri göz önünde bulundurulmalıdır. Kompostlanabilir malzemeler, kompostlanabilir yapışkanları nedeniyle standart seriden biraz farklı performans gösterir. Etiket performansını etkileyen neme karşı daha hassastır ve diğer kompostlanamayan malzemelerle aynı raf ömrüne sahip değildir. Örneğin kompostlanabilir termal kağıt, standart bir termal malzemeye göre daha kolay işaretlenebilir veya rengi bozulabilir.
  • Etikete konulan şey de önemlidir. Kompostlanabilir etiketin özelliklerinin kullanım ömrü sonu çözümünü değiştirecek şekilde etkilenmemesini sağlamak için mürekkeplerin ve süslemelerin türleri ve kullanımına dikkat etmek gerekir. Etikete uygulanan mürekkep ve folyo miktarını bilmek de önemlidir. Küçük bir miktar geri dönüştürülebilirliği etkilemese de fazlası dengeyi bozabilir.

Bu ipuçlarının, kompostlanabilir malzemeleri, kompostlanabilir ambalajlarla eşleştirme fırsatının olduğu durumlarda, etiket tasarımına dahil edilmesi gerekir.

Bilindiği gibi toplandıktan sonra, geri dönüştürülebilir maddeler, sıralanmak, temizlenmek ve yeni malzemelere dönüştürülmek üzere merkezi tesislere gönderilir. Burada ayırma yöntemine göre iki farklı tesis tipi bulunmaktadır. Birincisi karışık atıkları düşük dereceli geri dönüşüme ayıran mekanik-biyolojik arıtma tesisleridir. İkincisi ise yeniden kullanılabilir malzemeleri çıkarmaya odaklanan malzeme geri kazanım tesisleridir.

Kuruluşumuz, belgelendirme ve etiketleme çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.