C-Label Sektöre Ne Katkı Sağlar?

Biyolojik olarak parçalanabilen plastiklerin piyasaya sürülmesinden bu yana, iddialar ve ürün performansı konusunda kafa karışıklığı ve şüphecilik hüküm sürdü. Bu durum büyük ölçüde, beklendiği gibi biyolojik olarak parçalanmayan, ancak bilimsel temelli test yöntemleri ve standartları olmadığı için iddiada bulunabilen plastik ürünlerden kaynaklanmaktadır.

C-Label Sektöre Ne Katkı Sağlar?

Bozunmayan plastikler, kompost endüstrisine her yıl milyonlarca dolara mal olur ve bu miktarlar işlem maliyetlerine eklenirler. Satılamaz olan ve çöpe atılması gereken malzeme yüzdesini arttırırlar. Kalan plastik parçalar kompostun değerini düşürerek kayıp gelir fırsatları yaratır.

C-Label programı çerçevesinde işletmelerle birlikte çalışarak, ürünlerin aslında ASTM D6400 "Kompostlanabilir Plastikler için Spesifikasyonlar" veya ASTM D6868 "Kağıt ve Diğer Kompostlanabilir Substratlar Üzerindeki Biyobozunur Plastik Kaplamalar için Spesifikasyonu" karşıladığından emin olmak için bilimsel uzmanlıklarından yararlanılabilinir.

C-Label tüm dünyada tanımlanması kolay bir sembol olarak, kompost endüstrisinde son 15 yıldır var olan karışıklığı en aza indirmek için çabalar.

C-Label kompostlanabilir ürün sertifikasyon programı hem sektör, hem üretici, hem de tüketici açısından avantajlı olmasının yanı sıra, ekoloji ve sürdürülebilirlik açısından da son derece yararlıdır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.