C-Label Kompostlanabilir Etiketi Nedir?

Sürdürülebilir çevrenin sağlanması için atıklar önlenemiyorsa, en azından geri dönüştürülmeli ya da kompostlanabilen veya biyolojik olarak parçalanabilen hammaddelerden yapılmış olmalıdır. Üretici firmalar bu sorumluluk duygusu ile bu yönde ciddi adımlar atmaya başlamıştır.

C-Label Kompostlanabilir Etiketi Nedir?

Bir Avrupa standardı olan EN 13432 standardı, firmaların bu yöndeki çabalarını destekleyen bir belgelendirme ve etiketleme standardıdır. Söz konusu standart, kompostlanabilir plastiklerin, 3 ay sonunda parçalanmasını ve altı ay sonra tamamen biyolojik olarak bozunmasını gerektirmektedir. Bu şekilde plastik malzemelerin yüzde 90’ın üzerinde bir oranda karbondiokside, kalanın ise suya ve biyokütleye, yani değerli bir kompost ürüne dönüştürülmesini öngörmektedir.

Kuruluşumuz da bu standardı baz alarak belgelendirme ve etiketlendirme çalışmalarını sürdürmekte ve standart gerekliliklerini yerine getiren firmalara, ürünleri üzerine C-Label etiketi iliştirmelerine izin vermektedir. EN 13432 standardı, biyolojik olarak parçalanabilen ürünlerin endüstriyel kompostlanabilirliğinin uluslararası kabul görmüş kanıtı olmaktadır.

Bu standart esaslarına uyulması durumunda, örneğin etiketleri dahil tüm bir ambalajı kompostlanabilir hale getirmek mümkündür.

İşletmelerden bugün giderek daha fazla kompostlanabilir ürünleri işlemeleri beklenmektedir. Bu sayede daha fazla yiyecek artıklarının yakalanmasına, çöp sahalarından uzaklaştırılmasına ve küresel ısınmadaki metan gazının azaltılmasına yardımcı olunmaktadır.

Kompostlanabilir ürünler, bir kompost sisteminde aerobik biyolojik bozunmaya uğramakta, görsel olarak ayırt edilemez hale gelmekte ve karbondioksit, su, inorganik bileşikler ve biyokütleye ayrılmaktadır. Kompostlanabilir ürün, kullanım ömrünün sonunda bir kompost sisteminde bozulmak üzere özel olarak üretilmiş bir ürün demektir. Bu tür ürünler, gerekli form ve işlevselliği sağlayan diğer bileşenlerle birlikte plastik, kağıt veya bitki liflerinden üretilmektedir. Kuruluşumuz C-Label kompostlanabilir etiket sistemi ile, kompostlaştırılabilen gıda ve diğer organiklerin verimli bir şekilde toplanmasına yardımcı olmakta ve geleneksel plastiklerin yerini aldığı ölçüde kompostlanabilir ürünlerin kullanımını desteklemektedir.

Kuruluşumuz, bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.