C-Label Kompostlanabilir Etiketi Nasıl Alınır?

Ürünlerin kompost veya çevre için problem teşkil etmemesini sağlamak için tüm kompostlanabilir ürünler uluslararası standartlara uygun olarak belgelendirilmeli ve etiketlenmelidir. Bunun için ürünün örneğin Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu tarafından geliştirilen ASTM D6400 veya ASTM D6868 standartlarını ya da bir Avrupa Standardı EN 13432 standardını karşılaması ve bireysel bileşenlerin biyolojik olarak parçalanabilir olduğunun tespit edilmesi için test edilmesi gerekmektedir.

C-Label Kompostlanabilir Etiketi Nasıl Alınır?

Ayrıca bitmiş ürünün kompostlama sırasında fiziksel olarak parçalanması ve bitki toksisitesi ve ağır metaller için test edilmesi gerekmektedir.

Bütün bu gereklilikler yerine getirilmişse ve yapılacak test ve değerlendirme çalışmaları olumlu olarak raporlanmışsa, üretici firmalar kuruluşumuza başvurarak ürün belgelendirilmesini ve etiketlenmesini talep edebilir.

Kuruluşumuz bu testlerin bir kısmını sahada gerçekleştirmektedir. Bu sayede testler daha tutarlı hale getirilmekte ve değişen koşulların parçalanmayı nasıl etkilediğine dair gerçekçi veriler toplanmaktadır. Kompostlanabilir ürünler bugünlerde oldukça talep görmektedir.

Kompostlama işlemi oksijen gerektirir ve çoğu zaman çöplükler, sızdırmaz, hava geçirmez ve dolayısıyla oksijensiz alanlardır. Ancak bu ürünler kompost yığını yerine çöp alanlarına atıldıkları zaman, kompostlanabilir ürünler kompost yapamazlar, bunun yerine anaerobik olarak kalırlar veya parçalanırlar. Yine de çöplüklere bırakılan kompostlanabilir malzemelere tam olarak ne olduğu tartışmaya açıktır. Örneğin mısırdan yapılan plastik benzeri kompostlanabilir malzeme PLA (polilaktik asit) için yapılan bir çalışmada, bunun anaerobik olarak parçalanarak karbondioksitten yaklaşık 30 kat daha güçlü bir sera gazı olan metan saldığı tespit edilmiştir. Bir başka çalışmada ise PLA’nın bir çöplükte hiç bozulmadığı ve bu nedenle önemli sera gazı emisyonları üretmediği tespit edilmiştir.

Ancak doğrusu bu ürünlerin ayrı toplanması ve en fazla 12 hafta sonunda bozulmasıdır. Bu arada kompostlanabilir yemek takımlarının yemek artıkları ile birlikte kompostlanması mümkündür. Ticari bir tesiste kompostlanabilir yemek takımlarını yiyecek artıklarından ayırmak gerekli değildir.

Kuruluşumuz, belgelendirme ve etiketleme çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir, ayrıca eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.