C-Label Kompostlanabilir Etiketi İçin Sık Sorulan Sorular

Kompostlama, yaşlanan gübreden çok daha fazlasıdır, kompostlama bir bilimdir. Ayrışma, minimum olumsuz çevresel etkilerle belirli olumlu sonuçlar - değerli bir ürün - elde etmek için iyi yönetilen bir süreçte gerçekleşir.

C-Label Kompostlanabilir Etiketi İçin Sık Sorulan Sorular

Kompostlanabilir ve biyolojik olarak parçalanabilir arasındaki fark nedir?

Bir malzemenin kompostlanabilir olması, biyolojik olarak parçalanabilir olmasını ifade eder. Bu malzeme kompostlama sürecinde geri kazanılabilir. Biyolojik olarak parçalanan bir malzeme, mikroorganizmaların etkisi altında parçalanır, ancak bir kompostlama döngüsünden sonra kalıntı bırakabilir ve toksik kalıntılar için bir garantisi yoktur. Bu nedenle, biyolojik olarak bozunabilir bir malzeme, EN 13432 standardına göre kompostlanabilirliği kanıtlanmadan önce kompostlanabilir olarak kabul edilemez.

Kompostlama ne demek?

Kompostlama ifadesi, bir malzemenin kompostlama işlemi ile uyumlu olduğu ifade eder. EN 13432 standardı, bitmiş bir ürünün organik geri kazanım yoluyla geri kazanılabilmesi için sağlaması gereken özellikleri açıklamaktadır. Kompostlanabilir, bir malzemenin kompostlama koşulları altında biyolojik olarak bozunabilir olduğu anlamına gelir. Bu malzeme bir kompostlama döngüsünde tamamen parçalanır ve hiçbir toksik etkiye sahip değildir. Kompost içine belli bir değerin üzerinde ağır metal salınmaz.

Evde kompostlanabilirlik nedir?

Evde kompostlanabilirlik, endüstriyel kompostlanabilirlikten iki noktada ayrılmaktadır. Ev kompostlamasında atığın ulaştığı sıcaklık, genelde dış sıcaklıktan sadece birkaç derece daha yüksektir. Endüstriyel kompostlamada ise sıcaklık 50 dereceyi geçer. İkinci nokta, evde kompostlama amatörler tarafından yönetilir ve kompostlama koşulları her zaman ideal olmayabilir. Ancak endüstriyel kompostlama tesisleri kalifiye personel tarafından yönetilir ve ideal çalışma koşulları altında tutulur.

Kompostlanabilir bir torba, polietilen torbaya göre ne gibi avantajlar sağlar?

Biyobozunur ve kompostlanabilir torbaların kullanılması, geri kazanım seçeneklerini arttırmaktadır. Enerji geri kazanımı ve geri dönüşüme ilave olarak, organik geri kazanım da mümkündür. Yenilenemez bir kaynak olan petrolden uzaklaştıkça, yenilenebilir kaynaklara dayalı hammadde teknolojilerini kullanmak giderek daha stratejik hale gelmektedir.

Kompostlanabilir bir torbanın geleneksel polietilen plastik torbadan farkı nedir?

Aralarındaki temel fark, geleneksel polietilen torbaların, sadece yenilenemeyen bir kaynaktan yapılmasıdır. Yeni nesil kompostlanabilir torbalar, sertifikalı biyobozunur ve kompostlanabilir polimerler ve nişasta karışımından üretilmektedir. Bu torbalar mikroorganizmalara maruz kaldıktan sonra bozulmaya başlarken, geleneksel polietilen ancak yüzlerce yıl sonra daha küçük parçalara ayrılmaktadır.

Gıda atık kutusu nedir?

Gıda atıkları kutusu genelde mutfakta yemek artıklarını toplamak için kullanılır. Bunlara yiyecek ambalajı, evcil hayvan atıkları, bebek bezleri, plastik torbalar ve sıvılar konmamalıdır. Organik atıkları ayırmanın en iyi yolu, kompostlanabilir bir gıda atığı kutusu kullanmaktır.

Kuruluşumuz, belgelendirme ve etiketleme çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir, ayrıca eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.