C-Label Kompostlanabilir Etiketi İçin Gerekli Testler Nelerdir?

Kompostlanabilir ürünleri imha etmenin en iyi yolu, onları doğru ısı, mikrop ve zaman karışımı ile parçalanacakları endüstriyel veya ticari bir kompostlama tesisine göndermektir. Aksi halde bunları evde kompostlama veya çöpe atma dışında bir çözüm bulunmuyor.

C-Label Kompostlanabilir Etiketi İçin Gerekli Testler Nelerdir?

Kompostlanabilir plastikler, kompost olarak bilinen toprak şartlandırma malzemesine biyolojik olarak parçalanmak üzere tasarlanmıştır. Kompostlanabilir plastikler genel olarak bir tür yenilenebilir hammaddeden yapılır. Bunlar arasında mısır nişastası en yaygın malzemelerden biridir, ancak başka birçok seçenek de bulunmaktadır. Kompostlanabilir plastikler, plastiğin hangi malzemeden yapıldığına bakılmaksızın, geleneksel plastik görünümünde bir polimere dönüştürülür.

Uluslararası kuruluşlar (örneğin Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu, ASTM), bir malzemenin ticari olarak kompostlanabilir olarak etiketlenmesi için karşılanması gereken düzenlemeler yayınlamıştır. Geniş anlamda başlıca gereklilikler şunlardır:

 • Ticari veya endüstriyel bir kompostlama tesisinde biyolojik arıtma ile parçalanabilmelidir.
 • Plastiğin ayrışması, kompostlanan malzemenin diğer unsurlarına benzer bir oranda, 6 ay içinde gerçekleşmelidir.
 • Bitmiş kompostun bitki büyümesini destekleme yeteneğini olumsuz yönde etkileyecek hiçbir toksik kalıntı bırakılmamalıdır.

Gelişmiş laboratuvarlarda bu gereklilikleri belirlemeye yönelik uluslararası standartlar kapsamında çeşitli testler gerçekleştirilmektedir. İşte bunlardan birkaçı:

 • TS EN 13432 Ambalajlama - Biyolojik parçalanma ve kompostlama ile geri kazanılabilir ambalaj özellikleri  -Ambalajın nihai kabulü için deney aşamaları ve değerlendirme kriterleri
 • TS EN 14046 Ambalajlama - Kontrollü kompostlama şartlarında ambalaj malzemelerinin nihai aerobik biyoparçalanabilirliğinin ve bozunmasının değerlendirilmesi - Açığa çıkan karbon dioksidin analizi metodu
 • TS EN ISO 11266 Toprak kalitesi - Aerobik şartlar altındaki toprakta organik kimyasal maddelerin biyolojik parçalanabilirliği ile ilgili laboratuvar deneyleri kılavuzu
 • TS EN 14045 Ambalajlama - Tanımlanmış kompostlama şartlarında uygulamalara yönelik deneylerle ambalaj malzemelerinin bozunmasının değerlendirilmesi
 • TS EN ISO 20200 Plastikler - Laboratuvar ölçekli deneyle benzeştirilmiş bozunma şartları altında plastik malzemelerin parçalanma derecesinin tayini
 • TS EN ISO 16929 Plastik - Pilot ölçekli bir testte plastik malzemelerin tanımlı kompostlama koşulları altında parçalanma derecesinin belirlenmesi
 • ASTM D5338-15 Termofilik sıcaklıkları içeren kontrollü kompostlama koşulları altında plastik malzemelerin aerobik biyobozunmasını belirlemek için standart test yöntemi
 • ASTM D5988-18 Topraktaki plastik malzemelerin aerobik biyobozunmasını belirlemek için standart test yöntemi

Kuruluşumuz, belgelendirme ve etiketleme çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir, ayrıca eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.