C-Label ile Enerji Kullanımını Düşürün

Anaerobik (oksijenden bağımsız) koşulları en aza indiren ve aerobik (oksijene bağımlı) koşulları en üst düzeye çıkaran kompostlama uygulamaları, sera gazı emisyonlarını azaltmada en etkili yöntem olmaktadır.

C-Label ile Enerji Kullanımını Düşürün

Oksijen ve su varlığında, bakteri ve mantar gibi mikroplar karbonu enerji için kullanmakta ve organik atıkları ayrıştırmaktadır.

Kompostlama, organik madde parçalanması sırasında metan salınımını azaltan veya önleyen aerobik bir işlemdir. Metan, sera gazı olarak karbondioksitten 26 kat daha güçlüdür ve küresel sera gazı emisyonlarına önemli bir katkıda bulunur. Organik malzemenin oksijensiz ortamda mikroplar tarafından ayrıştırılması, atmosfere metan salar. Anaerobik fermantasyon, çöplüklerde ve gübre yığınları gibi açık yığınlarda yaygındır.

Tarımsal faaliyetlerde kompost kullanmakla, su taşımaya ve sentetik gübre ve böcek ilacı üretmeye yönelik enerji kullanımı azaltılmış olmaktadır. Birşeyi ilk defa üretmek için harcanan enerji miktarının, geri kazanılmış malzemelerle yeniden üretmeye göre önemli miktarda düşük olduğu hesaplanmıştır.

Bu bakımdan kompostlanabilir malzemelerle üretilmiş ürünlerin geri toplanması ve kompostlanarak yeniden hayat döndürülmesinin, enerji kaynaklarının daha az tüketilmesi, dolayısıyla çevrenin korunması açısından önemi büyüktür.

Kompost yapma, organik atıkların belli koşullar altında biyolojik olarak ayrıştırılması işidir. Kompostlama işleminde bu organik atıklar, karbondioksit ve su ile parçalanır. Bu işlem yaklaşık 60 derecede, yüzde 80-90 oranında nem içeren özel bir ortamda gerçekleşir. Kompostlanabilir atıklar bu yöntem ile enerji kaynağı olarak gübre yerine kullanabilmektedir.

Kuruluşumuz, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.