C-Label Nedir?

Gübreden farklı olarak kompost, katı organik maddede besin sağlar ve kademeli olarak tüm ekosistemin sağlığını destekler. Doğru kompost, bitkileri desteklemenin yanı sıra solucanları, mikropları ve bitkilerin gelişmesi gereken diğer tüm organizmaları da destekler. 

C Label

Sonuç olarak, doğru kullanıldığında kompost materyali, bağımsız gübrelerden çok daha sağlıklı çimler ve bitkiler üretir. Ticari veya endüstriyel kompostlama, bir evden veya tesisten gelen organik atıkları işleyen özel veya evde yapılan kompostlamanın aksine, çok yüksek hacimli organik atıkları işlemek için tasarlanmış büyük ölçekli kompostlamadır. 

Ticari bir kompostlama tesisi tarafından üretilen kompost, tesisin nasıl organize edildiğine bağlı olarak çiftliklere ve fidanlıklara satılabilir, belediye çevre düzenlemesine uygulanabilir veya bireylere satılabilir. 

21. yüzyılın başlarında kompostlaştırma, geri dönüşüm ve iş yapmanın çevresel etkilerini azaltmaya artan ilgiyle birlikte, ticari kompostlama operasyonları radikal bir şekilde genişledi.

Kompostlanabilir ürünler karbondioksit, su ve inorganik bileşiklere parçalanmalıdır. Kompostlanabilir ürünler toprağa besin sağlar ve evde veya bir kompostlama tesisinde kompostlanabilir.

Satın aldığınız ve kullandığınız ürünlerin gerçekten kompostlanabilir yada biyobozunur kriterlere uygun olup olmadığını bilmeniz oldukça zordur. C-Label kompostlanabilir ürün sertifikasyon etiketi, ürünleri ASTM D6400 veya ASTM D6868'e uygun olarak sertifikalandırır.

Bu sayede kompostlanabilirlik veya biyolojik olarak bozunabilirlik güvencesi sağladığını göstermek isteyen sertifikalı üreticiler, ürünlerinde C-Label Kompostlanabilir ürün etiketini kullanarak tüketicinin emin olmasını sağlar.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir.

Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.