Tarımsal Kompostlamanın Temelleri

Kompostlama işlemi optimum seviyede karbon, nitrojen, oksijen ve su gerektirir. Kompost haline getirilen hammaddeler, optimum karbon ve nitrojen oranına (C:N oranı) iyice karıştırılmalıdır. 

Tarımsal Kompostlamanın Temelleri

Kompostlama işlemi aerobik olmalıdır. Bu malzemelerin parçacık boyutu, iyi bir karışıma izin vermeli ve yığın veya yığın boyunca iyi hava akışını sağlamalıdır. Kompostta aktif olacak mikroplara oksijen sağlamak ve ayrışma sürecinde üretilen karbondioksit ve diğer gazları serbest bırakmak için hava akımı gereklidir. Komposttaki mikroorganizmaların yaşam fonksiyonlarını sürdürmek için suya ihtiyaç vardır.

Kompostlama işlemi sırasında havaya ısı, su (H 2 O), karbondioksit (CO 2 ) ve amonyak (NH 3 ) salınır. Amonyak kayıpları kompostlamanın ilk birkaç günü boyunca yüksek sıcaklıklar ve düşük C:N oranları ile en fazladır.

Çoğu bitki veya hayvan materyali bir miktar karbon ve nitrojen içerir. Yüksek oranda karbon/azot (C:N) içeren hammaddeler, çoğu daha kaba olduğundan ve daha iyi havalandırmaya izin verdiğinden bazen karbon malzemeleri veya hacimli malzemeler olarak adlandırılır. 

Düşük C:N oranına sahip hammaddeler, kompost karışımında azot malzemeleri olarak adlandırılabilir. İyi kompost yapmak için optimum C:N oranını ve nemi elde etmek için sıklıkla birkaç malzemenin uygun oranlarda karıştırılması gerekir. 

Kompostlama için optimum C:N oranları aralığı genellikle 25:1 ila 30:1 olarak bildirilir, ancak malzeme ve koşullara bağlı olarak 20:1 ila 40:1 arasında değişebilir. Hacim malzemesi olarak ağaç yongaları kullanıldığında, odunsu malzemeler daha fazla lignin içerdiğinden ve parçalanmaları çok yavaş olduğundan, optimum C:N oranı biraz daha yüksek olabilir. Optimum nem seviyeleri %50-60'tır (ağırlıkça) ancak bazı koşullar altında %45'ten %70'e kadar olan aralıklar kullanılabilir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler