Sıralı Kompostlamanın Avantajları

Sıralı kompostlaştırma genellikle en uygun maliyetli kompostlama alternatifi olarak kabul edilir. Bu arada, aynı zamanda en yüksek kaçak emisyona sahip olabilir.

Sıralı Kompostlamanın Avantajları

Sıra dönüşü, tercihli hava yollarını kestiği ve patojeni öldürmek için materyali dışarıdan merkeze getirdiği için kompostlama sürecini hızlandırmak için önemlidir. Sıralı kompostlama gübre yönetimi için uygun bir seçenektir ve koku, toprak ve su kirliliği risklerini azaltır.

Sıralı kompostlaştırma, nispeten basit ekipman gereksinimleri ve iyi performans sonuçları nedeniyle ekonomik ve teknik olarak çekici hale gelir ve ekonomik ve çevresel karlar getirir. Bunun yanı sıra, düzenli depolama alanlarına giden organik madde miktarını önemli ölçüde azaltır. Malzeme yığınları uzun sıralar halinde yerleştirilir ve optimum koşulları sağlamak için mekanik ekipmanla döndürülür.

Sıralı kompostlama büyük miktarda arazi gerektirir ve üretilen sızıntı suyunun yüzey ve yeraltı sularını kirletme olasılığı vardır, ancak uygun altyapı ile bu sorunların her ikisi de kolaylıkla halledilir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler