prEN 17427 Paketleme - İyi Yönetilen Ev Kompostlama Tesislerinde İşlemeye Uygun Taşıma Torbaları İçin Gereksinimler ve Test Şeması

Bir Avrupa standardı olan prEN 17427 standardı, evlerde kişisel kullanımlar için yürütülen ve iyi yönetilen ev kompostlama tesislerine dahil edilmeye uygun olduğu düşünülen herhangi bir malzemenin taşıma torbalarının belirlenmesine yönelik bir test şeması ve gereksinimler sunmaktadır.

prEN 17427 Paketleme - İyi Yönetilen Ev Kompostlama Tesislerinde İşlemeye Uygun Taşıma Torbaları İçin Gereksinimler ve Test Şeması

Taşıma torbaları, yalnızca tüm bileşenlerin gereksinimleri karşılaması durumunda evde kompostlama için uygun kabul edilmektedir.

Söz konusu standart kapsamında ele alınan konular şunlardır:

  • Karakterizasyon
  • Biyolojik bozunma
  • Evde kompostlaştırma sırasında parçalanma
  • Kompost kalitesi
  • Tanınabilirlik

Bunlardan ilk dördü, biyolojik arıtma prosesi ve onun tarafından yapılan kompost üzerindeki etkileri değerlendirmektedir. Son özellik, evde gübrelenebilir taşıma torbalarının son kullanıcı tarafından tanınmasını sağlamaktadır.

prEN 17427 standardı, iyi yönetilen ev kompostlama tesislerine dahil edilmeye uygun olduğu düşünülen herhangi bir malzemeden yapılan taşıma çantalarının etiketlenmesi için bir temel oluşturmaktadır.

Ancak kompost içine giren taşıma poşetlerinin bu belgenin gerekliliklerine uyması, mutlaka yüksek kaliteli bir kompost üretileceği anlamına gelmemektedir.

Bu standart taşıma torbalarının evde gübrelenebilirliğini kapsar, ancak herhangi bir kalıntı içeriğin evde kompostlanabilirliği ile ilgili mevcut düzenlemeleri ele almaz.

Ayrıca bu standartta yer alan test şeması ve gereklilikler, solucan gübrelemesi veya endüstriyel kompostlama için geçerli değildir. Çevrede çöp olarak kalan taşıma torbalarının biyolojik olarak parçalanabilirliği konusunda da bilgi sağlamaz.

Bu standart kapsamında verilen test şeması ve değerlendirme kriterleri, başka ürünlerin evde kompostlaştırmaya uygunluğunun belirlenmesi için temel olabilir.

prEN 17427 standardı tasarım aşamasındadır ve henüz yayınlanmamıştır, ancak yakında yayınlanması beklenmektedir. Bu standardın, taşıma torbalarının evde kompostlaştırılmasına yönelik tüm test prosedürlerini özetlemesi beklenmektedir. Bu şekilde biyoplastikten yapılan ürünler, geleneksel plastik ürünlerden daha fazla test prosedüründen geçecektir.

Kuruluşumuz, belgelendirme ve etiketleme çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir, ayrıca eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler