Organik Kompost Endüstrisinin Gelişiminin Nedenleri

Son zamanlarda kompostlama, artan atık oluşumu ve bunun çevresel etkileri başta olmak üzere bir çok farklı sebeplerden dolayı tekrar ilginç bir seçenek haline gelmiştir.

Organik Kompost Endüstrisinin Gelişiminin Nedenleri

İnsanlar artık daha yüksek kompost bilincine ve çevre bilincine sahipler. Bu nedenle kompostlamanın önemi son yıllarda kamuoyunda arttı. Kompostlama hemen hemen her ölçekte, bireysel düzeyde yapılabildiğinden, tüketiciler evdeki atıkları yeni büyüme için verimli topraklarda kompostlaştırıyor. Küçük ölçekli arka bahçe kompostlaması giderek popüler bir hal almaya başladı.

Sadece arka bahçe kompostlama popüler olmakla kalmıyor, aynı zamanda toplum temelli kompostlama da ülke çapında bir girişim haline geldi ve farklı ülkelerdeki pek çok toplulukta fırtınalar estirdi. Büyük ve gelişmiş şehirlerde kompostlama hava solumak kadar normalleşmeye başladı. Bu kompost bilinci, kişisel ve gezegensel dönüşümde bize hizmet edebilir.

Devlet düzeyinde politikalar, örneğin devlet kompostlaştırma altyapı geliştirme politikaları, devlet kompost kullanımını teşvik politikaları ve eyalet çapında ekonomik teşvik politikaları gibi kompostlaştırmayla ilgili bazı önemli kategorileri içerir. Pek çok şehir ve belediye yönetimi kompostlama altyapısının faydalarını resmen kabul ediyor ve bu konuda çeşitli yöntemler deniyor.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

 

Bilgiler