Organik Bahçecilik Çöplüklerdeki Atıkları Nasıl Azaltır?

Birçok insan çöpleri çöp kutularında biriktirir ve toplama gününde bunları kapının önüne çıkarır. Bu çöpün akıbeti konusunda pek bir fikir yürütmez. Ancak bu çöpler çöplüklere gidiyor ve inanılmaz boyutlarda çöp alanlarına ihtiyaç duyuluyor.

Organik Bahçecilik Çöplüklerdeki Atıkları Nasıl Azaltır?

Uzmanlara göre çöplüklere gönderilen şeylerin yüzde 20-30 arasını, bahçe atıkları ve yemek artıkları oluşturmaktadır. Bu malzemeler birikiyor, çöplükte yer kaplıyor ve en kötüsü metan adı verilen güçlü bir sera gazı üretiyor.

Organik çiftçiler, doğal olarak tüm bu çöplük atıklarını azaltmaya yardımcı olan uygulamaları tercih etmektedir. Bunun en yaygın yöntemleri şunlardır:

  • Kompostlama. Mutfak artıklarından bahçe atıklarına kadar her şey kompost yığını için malzemedir. Yığını nemli tutmak, gelecek yılın toprağında kullanmak için yeterlidir.
  • Dökülen yaprakları toplama. Sonbaharda yaprakları tırmıklama zamanı geldiğinde, bunları atmak yerine toplayıp biriktirmek gerekir. Bunlar kompostlanarak bir sonraki yıl bahçesinde iyi bir toprak örtüsü olarak kullanılabilir.
  • Geri dönüşüm. Kullanılmayan plastik kapları, çöplüğe göndermek yerine geri dönüşüm programını kullanarak bunları geri dönüştürmek en doğrusudur.
  • Biçilen çimlerin düşmesine izin verme. Çimleri biçerken, bunları bir torbada biriktirmek yerine düşmesine izin vermek, değerli besin maddelerini toprağa geri döndürür, daha derindeki çim köklerini güçlendirir ve daha sağlıklı ve kuraklığa daha dayanıklı çimler üretir. Ayrıca bunlar kompost yığınına da eklenebilir.

Bu yöntemler uygulandığı takdirde çöplüklere daha az malzeme gidecek, buna karşılık bahçe ve çiftlik faaliyetleri için verimli ve besin değeri yüksek bir toprak örtüsü elde edilecektir. Atığı azaltmak kolay bir iş olmasa da neticede çaba göstermek gerekir. Herkes ne kadar atık ürettiğinin farkına varırsa, toplu olarak yerkürenin geleceği üzerinde olumlu bir etki yaratılabilir. Atıkları azaltarak, kaynaklar korunmaktadır. Atıkları azaltmanın en büyük nedenlerinden biri de düzenli depolama alanlarını korumak ve hava ve su kirliliği kaynağı olan bu alanlara olan ihtiyacı azaltmaktır. Bu arada yeni malzemeler yaratmak yerine kullanılmış malzemeleri geri dönüştürmek için daha az enerji kullanılmaktadır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler