Okso-Biyobozunur Plastikler Çevre Dostu mudur?

Plastik ürünlerin kullanımı batı ülkelerinde son derece yaygındır, önümüzdeki yıllarda da tüketici pazarının bir parçası olacağı nettir. Ancak, hem tüketicilerin plastik ürünleri kullanırken, hem de üretici firmaların bunları üretirken sorumlulukları artmaktadır.

Okso-Biyobozunur Plastikler Çevre Dostu mudur?

Aslında bu ürün ve malzemeler yanlış etiketlendiği zaman ya da çevre dostu olduğu hissi sağlamak için yanıltıcı bir şekilde etiketlendiği zaman üretim, tüketim ve geri dönüşüm süreci kesintiye uğramaktadır.

Okso-biyobozunur ya da okso biyolojik olarak parçalanabilir plastik, kullanımlarının, özellikle plastik torbaların neden olduğu plastik çöplere bir çözüm olup olmadığı konusunda çok fazla tartışma yapılmaktadır. Bu plastik türü, oksijen varlığında bozunmakta ve süreç UV ışığı ve ısı ile hızlanmaktadır. Ürüne faydalı bir hizmet ömrü sağlamak için stabilize edildikleri için, örneğin bir plastik torba yaklaşık 18 ay açıkta hemen bozulmaz. Ancak çöp olarak atıldıkları zaman, dallar ve yapraklar gibi doğal atıklardan daha hızlı ve sıradan plastikten çok daha hızlı biyolojik olarak bozunurlar. Ancak yine de okso biyolojik olarak parçalanabilen ürünlerin, daha yeşil bir gezegen yaratmak için mükemmel bir çözüm olup olmadığı tartışılmaktadır.

Plastikler ile ilgili önemli bir sorun, aslında biyolojik olarak bozunabilir, yani tamamen kompostlanabilir ürünler ile sadece parçalara ayrılabilir olanlar arasında ayrım yapmak için uygun etiketlemenin olmamasıdır. Biyolojik olarak parçalanabilen ürünler, birkaç yıl içinde parçalandıkça toprağa geri döner. Parçalanmış ürünler görünür olmayacak bir noktaya kadar ufalanmaktadır, ancak yine de plastik ürünler olarak doğada kalmaktadır. Bu durum, plastiklerin ayak izlerini en aza indirmek isteyen çevre dostu insanlar için önemli bir ayrımdır. Bir noktada, herkes biyolojik olarak parçalanamayan bir plastik ürün kullanacak, ancak bu maddelerin çevreye zararlı olduğunu bilmek, kullanımlarını minimumda tutmak ve mümkün oldukça tamamen biyolojik olarak parçalanabilen (kompostlanabilir) ürünler kullanmak en doğrusudur.

Çeşitli plastiklerin biyolojik olarak parçalanabilir özelliklerini yanlış etiketlemenin en büyük sonucu, potansiyel olarak çöp alanlarına katkıda bulunmaktır. Her evde ve işyerinde atık üretilir, ancak amaç bunu minimumda tutmak ve uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamaktır. Biyobozunur olarak yanlış etiketlenen ürünler, doğru alana gitmemekte ve geri dönüşüm sürecini bozmaktadır. Biyobozunur sertifikalı, kompostlanabilir biyo torbaların kullanımı, yağ bazlı plastik okso-biyoçözünür torbalara gerçek alternatiftir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler