Mikroorganizmaların Biyoçözünür Biyoplasikler Üzerindeki Etkisi

Biyobozunur biyoplastiklerle ilgilenen herkes için güzel bir haber yayınlandı: araştırmacılar, disiplinler arası bir çalışmada mikroorganizmaların biyolojik olarak parçalanabilen biyoplastikleri bozduğunu belirlemişlerdir.

Mikroorganizmaların Biyoçözünür Biyoplasikler Üzerindeki Etkisi

Toplum, biyolojik olarak parçalanabilen biyoplastiklerin gerekli olduğu veya plastiğin doğada kalma riskinin olduğu alanlarda kullanılmasının mümkün olduğu konusunda daha fazla bilinçlenmektedir. Bu durumda gelecekte atıkların sınıflandırılması ve atık yönetimi konusunda, örneğin plastiklerin tarımsal alanlarda kullanılması için yeni fırsatlar yaratılmaktadır.

Toprak mikroorganizmalarının enerji üretmek için kompostlanabilir ve biyolojik olarak bozunabilir biyoplastikten yapılan PBAT (polibütilen adipat tereftalat) polimerlerinde, metabolik karbon kullanılmaktadır. Bu sürecin bir yan ürünü, doğanın döngüsünün bir parçası olan mikrobiyolojik biyokütledir.

Biyobozunur biyoplastiğin tamamen kompost haline gelmesi için geçen süre çeşitli faktörlere bağlıdır. Kompostlama işlemi, topraktaki mikropların organik maddeyi sindirmesini ve onu karbondioksit, su ve biyokütleye dönüştürmesini içermektedir. Mikroplar kompostlama işlemi için nem, oksijen ve yeterli sıcaklık gerektirir. Soğuk havalarda kompostlama daha yavaş olmaktadır, ancak ağaçların yaprakları bu düşük sıcaklıklarda kompostlanırsa, biyolojik olarak parçalanabilen biyo-poşetler de kompost yapacaktır. Mikrobiyal aktivite, kuru veya zayıf toprakta besin açısından zengin topraklara göre daha düşüktür. Biyobozunmadan sonra su, karbondioksit ve biyokütle dışında hiçbir kalıntı olmamaktadır.

Biyobozunur biyoplastikler ile ilgili olarak genelde şu iki endişe dile getirilmektedir:

  • Mikroorganizmaların sertifikalı bozunabilir plastikleri tamamen metabolize ettiğine dair şüpheler
  • Polimerin yağ bazlı kısmının tamamen bozulmadığı endişesi

Avrupa Birliği genelinde belediyeler ve atık sektörü, organik atık toplamada sertifikalı gübrelenebilir biyoplastiklerden oluşan biyoatık torbalarının faydasının ve işlevselliğinin farkındadır. Tarımda, sertifikalı biyobozunur biyoplastik, artık tarlaların geleneksel malçlanmasına güvenli bir alternatif teşkil etmektedir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler