Kompostlanabilir veya Geri Dönüştürülebilir, Hangisi Daha İyi?

Polilaktik asit (PLA), biyolojik olarak parçalanabilen plastikler için kullanılan en yaygın polimerdir. Bazıları, arka bahçede daha kolay kompostlanabilen farklı türde biyolojik olarak parçalanabilen plastikten yapılmıştır. Bu nedenle şu iki seçenekten hangisinin daha sürdürülebilir olduğu tartışılmaktadır: geri dönüştürülebilir plastikler mi daha sürdürülebilirdir, yoksa biyolojik olarak parçalanabilen plastikler mi?

Kompostlanabilir veya Geri Dönüştürülebilir, Hangisi Daha İyi?

Yakmanın bertaraf için en iyi yöntem olmadığı zaten bilinmektedir. Bu işlem genelde atıktan enerjiye dönüşüm olarak tanımlanır, ancak zaten bir problem olan karbon emisyonlarına katkıda bulunduğu ve atmosfere başka toksinler ilave ettiği için bu işlemin hava kirliliğine neden olduğu da ileri sürülmektedir.

Ancak şurası da bir gerçektir: plastiklerin çoğunu yapmak, o plastiği kullanmak için gereken zaman ve enerjiden çok daha uzun ve çok daha fazla enerji gerektirir. Üretimde harcanan enerjiyi boşa harcamamak için ürün ömrünün çok daha uzun olması gereklidir. Çok az giyilen bir ayakkabıyı atmak mantıklı değil, aynı şey plastik için de geçerlidir.

Geri dönüştürülmüş plastik kullanıyor olmak, işlenmemiş plastiğe olan ihtiyacın yerini almak demektir. Kompostlama, işlenmemiş plastiğe olan ihtiyacın yerini almamakta, sadece bir kullanımdan sonra plastik bir üründen kurtulunmuş olmaktadır. Bu şekilde bir sonraki plastik ürünün yapılacağı malzemeye sahip olmak yerine, bir bahçeyi gübreleyecek organik kompost olacak. Geri dönüşüm hala enerji alır, ancak kompostlama almaz.

Geri dönüşümün dezavantajlarından biri, sonunda plastik malzemenin birçok kez yeniden kullanılmaktan ve geri dönüştürülmekten parçalanması veya başka bir imha yöntemi ile karşı karşıya kalmasıdır. Kompostlamanın en iyi seçenek olacağı yer burasıdır. En uzun ömrü ve en zararsız sonu olan bir ürün, birkaç kez geri dönüştürülebilen ve nihayetinde plastik çok zayıf olduğunda kompostlanabilen bir ürün olacaktır.

Kompostlama ve geri dönüşümün birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları olmaktadır. En güzeli seçim yapmak zorunda kalmamak ve alışkanlıkların çevre için mümkün olduğunca uyumlu olması için birbirleriyle çalışmalarıdır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler