Kompostlanabilir Ürünlerin Katma Değeri

Organik atıkların ayrı toplanması giderek yaygınlaşmaktadır. Aynı zamanda alışveriş çantası, meyve ve sebze çantası, yemek servisi için tabak, bardak, çatal bıçak takımı, kahve için kapsüller ve ayrıca gıda ve diğer uygulamalar için farklı ambalaj türleri gibi bir dizi biyolojik olarak parçalanabilir ve kompostlanabilir ürün üreten bir endüstriyel tedarik zinciri gelişmektedir.

Kompostlanabilir Ürünlerin Katma Değeri

Bu şekilde döngüsel ekonomi için kompostlanabilir plastiklerin katma değeri yükselmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri de biyoplastiklerin genel rolünü değerlendirirken biyobozunur ve kompostlanabilir polimerlere özel bir önem vermektedir. Son zamanlarda, döngüsellik modelini uygulamaya koymada kompostlanabilir plastiklerin olumlu rolü giderek daha fazla kabul edilmektedir.

Avrupa Komisyonu bu yıl boyunca biyolojik olarak parçalanabilen, kompostlanabilir ve dayanıklı biyolojik bazlı tüm biyoplastikler için yasal bir çerçeve geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu süreç, ambalaj için temel gereksinimleri içeren ambalaj ve ambalaj atıkları direktifi ile örtüşmektedir.

Endüstriyel kompostlanabilir plastikler, bir atık arıtma olarak organik geri dönüşüm, yani endüstriyel kompostlama ve anaerobik çürütme yoluyla katma değer sağlamaktadır. Endüstriyel kompostlanabilir plastiklerin döngüsel bir ekonominin gerçekleştirilmesine katkı sağlaması için daha alınacak çok yol bulunmaktadır. Ambalajın organik geri kazanımı için uyumlaştırılmış Avrupa standardı EN 13432 standardına göre sertifikalandırılmış, endüstriyel olarak kompostlanabilir plastikler, verimli atık yönetimine ve kaynakların döngüsel korunmasına katkıda bulunmaktadır. Çünkü biyolojik atıkların ayrı toplanması optimize edilmekte ve biyolojik atıkların çöplüklerden, yakmadan ve mekanik geri dönüşümden organik geri dönüşüme yönlendirilmesine yardımcı olmaktadır.

Kompostlanabilir plastikler, genellikle nihai kompostta ve dolayısıyla çevrede son bulan geleneksel, biyolojik olarak parçalanamayan plastiklerin yanlış atılmasından kaynaklanan organik atık toplamadaki safsızlıkları azaltmaktadır. Ayrıca biyolojik bazlı plastikler veya organik gübreler üretmek için kullanılan biyolojik bazlı hammadde sağlamaktadır. Biyobozunur plastikler anaerobik çürütmede işlenmeleri sayesinde biyogaz üretimini de desteklemektedir.

Endüstriyel kompostlanabilir plastikler için kanıtlanmış uygulamaların başında biyo-atık torbaları, çok ince plastik torbalar ile meyve ve sebze torbaları gelmektedir. Ayrıca çay poşetleri, kahve kapsülleri, pedler, filtreler, streç film, kağıt havlular, yemek malzemeleri, örneğin kolay bozulan yiyecekler için bardaklar, tepsiler, tabaklar ve çatal bıçaklar ve esnek ambalajlar sayılabilir.

Kuruluşumuz, belgelendirme ve etiketleme çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir, ayrıca eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler