Kompostlanabilir Ambalaj, Tüketiciler İçin Basitleştirilmiş Bir Deneyim Yaratır

Gıda için kompostlanabilir ambalaj kullanımı, gıda atıklarının ambalajı ile birlikte bertaraf edilmesini mümkün kılmaktadır. Bu sadece evde değil, özellikle stadyumlar, havaalanları veya kantinlerde de toplama işlemini basitleştirmeye yardımcı olur.

Kompostlanabilir Ambalaj, Tüketiciler İçin Basitleştirilmiş Bir Deneyim Yaratır

Benzer şekilde, kullanımdan sonra yiyecek artıkları ile kirlenen yemek ve paket servis ürünlerinin paketlenmesine yönelik kompostlanabilir bir yaklaşım, artıkların ve ambalajların daha iyi geri kazanılmasını sağlamaktadır. Ayrıca tüketiciler, atıklarını nasıl ayıracakları konusunda net ve basitleştirilmiş bir yoldan bilgilenmiş olmaktadır.

Sürdürülebilirlik mesajını pratik ve net bir şekilde tüketicilere iletmek için, ambalajın kendisi eko etiketler ve sertifikalar aracılığı ile bir haberci olmaktadır. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, her üç Avrupalı’dan birinin satın almadan önce bu bilgileri okuduğunu göstermektedir. Tüketicilerin yüzde 23’ü tercihlerini ambalajda kullanılan malzemenin özelliklerini değerlendirerek yapmaktadır. Kısaca bu etiketler, tüketicinin tüketim sonrası atıkları doğru bir şekilde yönetmesine yardımcı olmakta ve tüketici güvenini güçlendirmede temel bir rol oynamaktadır.

Kompostlanabilirlik sertifikaları, ürünün EN 13432 standardı kriterlerine göre endüstriyel kompostlaştırmaya uygunluğunu kanıtlamaktadır. Akredite kuruluşlar gerekli testleri gerçekleştirdikten sonra paketler üzerinde ilgili etiketi iliştirecek üretici firmalara kompostlanabilirlik sertifikası düzenlemektedir. Bu sayede tüketicilere de, çevreye duyarlı ve tüketim tercihlerine rehberlik edecek bir etiket sunulmaktadır.

Herşeye rağmen biyolojik olarak parçalanabilen ve kompostlaştırılabilen biyoplastikler ve kompostlama yöntemleri, plastik kirliliği sorununa kesin çözüm olmamaktadır. Bu yolda başarılı olmak için, ambalaj malzemelerinin azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi hızlandırılmalıdır. Bir malzeme, ömrünün sonuna gelmesi engellenemediği sürece geri dönüştürülebilir. Ancak, bu her zaman mümkün değildir. Kompostlanabilirlik bu nedenle bir fonksiyonel geri kazanım yolunu temsil etmektedir.

Kuruluşumuz, belgelendirme ve etiketleme çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir, ayrıca eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler