Kompostlanabilir Ambalaj, Çöplüklere Giden Gıda Atığı Miktarını Sınırlar

Kompostlanabilir paketleme çözümlerinin en büyük yararı, çöplüklerde son bulan gıda atığı miktarını sınırlamaya yardımcı olmasıdır. Gıda atıklarının kendisine ilave olarak, çöplüklerdeki organik atıklar, karbondioksitten 25 kat daha güçlü bir sera gazı olan büyük bir metan kaynağıdır. Bu, hiç de kayıtsız kalınmaması gereken bir iklim etkisi anlamına gelmektedir.

Kompostlanabilir Ambalaj, Çöplüklere Giden Gıda Atığı Miktarını Sınırlar

Belli gıda ambalajlama uygulamalarında kompostlanabilir biyoplastik kullanımı, gıda kalıntılarının daha etkin bir şekilde geri kazanılmasını sağlamaktadır. Bu yöndeki çabalar, kompostlanabilir ambalaj malzemelerinin çöplüklere atılmalarını önlemektedir. Kahve kapsüllerini ve çay poşetleri, kullanımdan sonra bile, israf edilme riski taşıyan çok miktarda ürün içermektedir. Öte yandan, kompostlanabilir malzemeler ile birlikte paketlenirlerse, bu ürünler ambalajları ile birlikte biyoatık kutusunda daha kolay geri kazanılabilir. Kompostlanabilir kahve kapsülleri, kalan kahvenin organik içeriğinin de geri kazanılmasını sağlamaktadır.

Kısaca atıklardan, kompostlama yolu ile kaynak yaratma imkanı bulunmaktadır. Kompostlama tesisine ulaştığı zaman atık, yeni bir kaynağa, kompost, toprağın yenilenmesine yardımcı olan doğal bir gübreye dönüştürülmüş olmaktadır. Kompostlanabilir ambalajın en büyük döngüsel faydalarından biri budur.

Meyveler, sebzeler, süt ürünleri, tahıllar, ekmek, ağartılmamış kağıt peçeteler, kahve filtreleri, yumurta kabukları, etler ve gazeteler gibi organik atıkların çoğu kompostlaştırılarak geri dönüştürülebilir. Çöp alanlarına giden organik atık miktarını azaltmanın başlıca faydası, sera gazı emisyonlarını düşürmek ve toprağı, yeraltı sularını ve su yollarını kirleten sızıntı sularını önlemektir. Kompostlanamayan maddeler arasında plastikler, yağ, cam ve metaller, plastik kaplar, baharat paketleri, plastik ambalajlar, plastik poşetler, folyo, pipetler, şişeler, polistiren veya kimyasallar bulunmaktadır.

Gıda atıkları, ham kompost maddesi olarak benzersiz özelliklere sahiptir. Tüketici öncesi gıda atıkları, kompostlanması en kolay olanıdır, ancak tüketici sonrası gıda atıkları, ayırma sorunları nedeniyle daha güçtür. Çoğu zaman, tüketicinin gıda ile işi bittikten sonra, atık kirletici maddelere maruz kalır ve gıdanın diğer atıklardan nasıl ayrılacağına karar verilmesi gerekir.

Kuruluşumuz, belgelendirme ve etiketleme çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler