Kompostlanabilir Ambalaj, Atık Toplamada Plastik Kirliliğini Azaltır

Kompostlanabilir ambalaj malzemeleri, ayrı atık toplamada plastik kirliliğini azaltan bir uygulamadır. Kompostlama dernekleri tarafından yapılan analizlerden, kontaminasyonların esas olarak toplam organik atık ağırlığının yüzde 3’ünü temsil eden plastikten oluştuğu ortaya çıkmıştır.

Kompostlanabilir Ambalaj, Atık Toplamada Plastik Kirliliğini Azaltır

Bu kontaminasyonun sonuçları iki yönlüdür:

  • Ortaya çıkan kompostun kalitesi tehlikeye girer
  • Proses maliyetleri artar, çünkü bunların ayrılması gerekir. Her plastik parçası çıkarıldığında, çöp alanına gönderilen atığın bir kısmını da beraberinde sürükler.

Plastik malzemelerin organik atık kutusuna girmesi çok kolay olmaktadır. Örneğin, yapışkan bir etiket veya bir atıştırmalık paketinin parçalarını fark etmeden bir tabak yemek artıklarını temizlemek gibi. En sık kirletici olarak bulunan ambalaj ürünleri, kompost üretiminin kalitesini ve verimliliğini artırmak için kompostlanabilir biyoplastikte yeniden tasarlanabilir.

Çevreye daha dikkat eden tüketiciler, uygun bir geri dönüşüm için ambalajın fazla gıda artıklarından arındırılması gerektiğini bilir. Bazen bu, uygun olmayan ayırma çabalarını içerir. Bu durumlarda kompostlanabilir ambalaj kullanımı hayatı kolaylaştırabilir ve daha isteyerek, doğru ve sorunsuz bir şekilde ayrı toplama yapmak için teşvik edebilir.

Plastik kirleticiler, atık yönetiminde ciddi bir problemdir ve bu kirliliğin kontrolü ve azaltılması için etkin bir atık yönetimi gereklidir.

Plastikler, çevreye atılan çeşitli kirleticiler arasında en önemli kirleticilerden biridir. Uygun maliyetli ve çok yönlü oldukları için insan yaşamında çok önemli bir rol oynamaktadır. Plastikler birçok kimyasal bileşenin bir karışımına sahiptir ve çok çeşitli evsel uygulamalar için kullanılmaktadır. Çeşitli faydalı uygulamalara rağmen, plastiklerin bozunması uzun zaman alır. Plastiklerin yanması, ekosistem için bir tehlike olarak kabul edilen bazı kimyasalları serbest bırakır. Plastiklerden salınan toksik artıklar, mikroplastikler şeklinde besin zincirine ve su kütlelerine girer. Mikroplastik ile kirlenmiş gıdalar ve oyuncaklarda ftalat bulunması, doğuştan gelen hastalıklar ve kötü huylu kanserler gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Yetersiz atık yönetimi uygulamaları, su kütlelerinde önemli ölçüde plastik kirliliğine yol açmıştır.

Kuruluşumuz, belgelendirme ve etiketleme çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler